آفتاب

حق بیمه سال 1400 چگونه تعریف می شود؟یکی از مباحث مهم برای افرادی که به دنبال شغل می گردند، حق بیمه و میزان آن است.این حق بیمه در تمامی مشاغل به طور یکسان پرداخت می شود؛ به این صورت که در تمامی شغل ها حق کارفرما 23 درصد و حق کارگر 7 در صد می باشد.

البته در صورت تعلق نگرفتن بیمه بیکاری  حق بیمه بیکاری از حقوق شخص کاسته نمیشود.در این مقاله وب سایت توکو به شما کمک می کند تا با  میزان حق بیمه سال 1400 اشنا شوید.

تعریف بیمه

بیمه یک قولنامه یا تعهد می باشد که بر اساس آن یک فرد یا یک شرکت مقداری بودجه یا هزینه به شرکت بیمه پرداخت می کند که در صورت وقوع حادثه یا وارد شدن خسارت شرکت بیمه هزینه جبران  حوادث یا خسارات را بپردازد. به این هزینه حق بیمه می گویند.


 حق بیمه سال 1400

حق بیمه چیست؟

طبق ماده 2 قانون تامین اجتماعی حق بیمه وجوهی است که به دلیل استفاده از مزیت های بیمه به سازمان پرداخت می شود.به بیانی دیگر مقدار مبلغی است  که کارفرما برای بیمه کردن کارمندان خود از حقوقشان کم می کند و به علاوه سهم خودش به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند.وب سایت توکو  برای اطلاع از حق بیمه سال 1400 به شما کمک میکند.
از نظر قانونی شخصی که موظف به پرداخت حق بیمه است کارفرما می باشد. در صورت عدم پرداخت کارفرما متحمل جریمه خواهد بود.پس کارفرما موظف است از فهرست حقوق به همراه حق بیمه سهم خودش به علاوه سهم کارکنانش را به اداره تامین اجتماعی گزارش دهد؛ در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.

حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۰

دستمزد روزانه در کل سال تقریبا 900 هزار تومان می باشد.
تعداد روزهای ماه: شش ماه اول=31/  شش ماه دوم=30
مزیت های بن کارگری:6000000 (6میلیون ریال )
حق مسکن:4 میلیون و 500هزار ریال
سهم کارفرما:تقریبا 90هزار ریال
سهم کارگر:تقریبا30 عزار ریال
مجموع حق بیمه سال ۱۴۰۰تقریبا 120هزار ریال تعریف می شود.
حق بیمه سال 1400 توسط متخصصان این حوزه تعیین شده است.

پرداخت هایی که شامل حق بیمه 1400 میشوند، کدام اند؟

پرداخت های زیر شامل حق بیمه سال 1400می شوند:
-حقوق و دستمزد
-مزایا و مزد
-اضافه کار
-نوبت های کاری
-حق کار یا حق الزحمه
-دستمزد ایام تعطیل
-کمک هزینه ها
-دریافتی کار اموزها و....


 حق بیمه سال 1400


موارد مشمول حق بیمه در تعیین میزان آن موثر اند.

پرداخت هایی که شامل حق بیمه 1400 نمی شوند، کدام اند؟

موارد زیر شامل حق بیمه نمی شوند:
-عیدی کارمندان
-هزینه های مربوط به سفر های کاری و ماموریت
-بازخریدها
-هزینه عائله مندی
-خسارت اخراج ها
-نهضت سواد اموزی و...

محاسبه حق بیمه 1400 به چه صورت انجام می پذیرد؟

بر طبق این موضوع که حق بیمه 30 درصد مبلغ دستمزد را شامل می شود و مطابق با این موضوع که این حق برای هر فرد بر طبق مبلغ دستمزدی است که دریافت می کند،  که 23 درصد ان برای کارفرما و 7 درصد ان برای کارگران است، کارگران و کارمندان باید ماهیانه درصد مورد نظر از حقوق خود را به کارفرما جهت پرداخت حق بیمه واگذار کنند.


 حق بیمه سال 1400


با پرداخت حق بیمه در واقع برای آینده خود سرمایه گذاری می کنید.
حق بیمه در سال 1400 نیز با نوجه به مقدار دستمزد دریافتی توسط فرد محاسبه می شود که برای ماه 30 روزه و 31 روزه به شرح زیر است:.
برای ماه ۳۱ روزه
مبلغ کل:11.382.035
کارفرما:8.726.226
کارگر:2.655.808
برای ماه ۳۰ روزه
مبلغ کل:11.116.485
کارفرما:8.522.639
کارگر:2.593.847
 پی نوشت : تمامی مبالغ ذکر شده به ریال می باشند.

مزیت های دریافت حق بیمه

دریافت حق بیمه برای فرد بیمه شونده بسیار مفید و پر مزیت است. در وب سایت توکو به چند مورد از این مزایا اشاره می کنیم که از  قرار زیرند:
-بیمه بیکاری برای روزهای پیش رو
-دریافت هزینه درمان در مواقع وقوع بیماری به فرد بیمار
-کمک هزینه بارداری برای افراد باردار
-کمک هزینه برای ازدواج افراد
-دریافت دستمزد یا مستمری در موقع بیمه بازنشستگی یا از کار افتادن افراد و....

جرائم دیرکرد یا عدم پرداخت حق بیمه

ارائه لیست حق بیمه سال ۱۴۰۰ تا پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد. اگر به هر دلیلی این پرداخت  دیر انجام شود یا در کل صورت نگیرد  شامل 10 درصد جریمه دیر کرد خواهد شد. همچنین به دلیل دیرکرد نیز 2 درصد هزینه جریمه افزایش خواهد یافت.

انواع بیمه در سال 1400

1- بیمه شخص : یکی از مهمترین انواع بیمه ها است که غالبا حوادث را پوشش می دهد؛ این بیمه به بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه درمان و بیمه مسافرت و بیمه زندگی تقسیم می شود.
2- بیمه اموال : هرشخصی با توجه به میزان دستمزد و درامد خود دارای اموال مشخصی می باشد مانند خانه .ماشین و...گاهی این اموال در معرض خطراتی مانند دزدی قرار می گیرند؛ این بیمه  این چنین خسارات را جبران میکند.
3- بیمه مسئولیت : این بیمه برای تامین امنیت حرفه ای و روابط اجتماعی و... به وجود امده است. مانند بیمه عملیات ساختمانی که خسارت هایی که در زمان عملیات ساختمانی پدید می اید را پوشش می دهد.

حق بیمه بیکاری سال 1400

حداقل میزان پرداخت حق بیمه سال 1400 بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی برابر با 55 درصد درآمد سه ماه اخیر فرد است که حداکثر 80درصد متوسط حقوق فرد به خود او باز می گردد.
 در قانون بودجه سال 1400 برای افراد کارمند دولت حقوق انها 25 درصد افزایش می یابد که این قانون شامل کارفرمایان و کارگران نیز می شود.
حق بیمه برای کارهای آزاد، رانندگان، افراد قالیباف، افرادی که از کمیته امداد کمک دریافت میکنند، هنرمندان، زنان خانه دار  و ... توسط دولت افزایش پیدا کرد.

کلام آخر
حق بیمه سال 1400وجهی است که کارفرمایان از سهم دستمزد خود و کارگرانشان، هر ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنند.سهم کارفرمایان 23 درصد و سهم کارگران 7 درصد است که در مجموع 30 درصد می باشد.همچنین در این مقاله پرداخت هایی که شامل حق بیمه می شوند و همینطور انهایی که حق بیمه ندارند را معرفی کرده و به سهم حق بیمه در سال 1400 پرداختیم تا افرادی که برای کار خود به دانستن آن نیاز دارند از وب سایت خرید بیمه توکو کمک گرفته و به هدف خود برسند.