آفتاب

آشنایی با خدمات ارزنده و جدید بانک فایل پژوهشی معلمانبرای رسیدن به هدف های متعالی در سند تحول بنیادین ، نیاز است که فرهنگ پژوهش، در بین جوانان و دانشجویان آینده ساز جامعه و چگونگی به کارگیری دانش های پژوهش محور و فناوری های نوین، نهادینه شود. تحقیق را می توان در كنار آموزش یكی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست كه باید مورد توجه قرار گیرد.

در سال های اخیر پژوهش های معلمان و حتی دانش آموزی نظیر طرح جابر اهمیت خاصی به خود گرفته اند و معمولا قریب به اتفاق قشر فرهنگی از آنها استقبال می کنند. حتی اولیا نیز نقش پر رنگی در این رابطه به خود گرفته اند.
اهمیت تحقیق و پژوهش در کشور
همانطور که مطلع هستیم ، نزدیک به یک سوم جمعیت کشور ایران را دانش آموزان، معلمان و مدیران و کارکنان ستادی و غیر ستادی آموزش و پرورش تشکیل می دهند. چنین جمعیتی به عنوان نیروی انسانی فعال می تواند در جهت رشد و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار باشد.
برای رسیدن به هدف های متعالی در سند تحول بنیادین ، نیاز است که فرهنگ پژوهش، در بین جوانان و دانشجویان آینده ساز جامعه و چگونگی به کارگیری دانش های پژوهش محور و فناوری های نوین، نهادینه شود. تحقیق را می توان در كنار آموزش یكی از اهداف بسیار مهم آموزش و پرورش دانست كه باید مورد توجه قرار گیرد.

بانک فایل پژوهشی معلمان


مدارس و معلمان در این میان دارای وظیفه بسیار مهم و حساسی هستند، زیرا می توانند علاوه بر فعالیت های تحقیقاتی روح و انگیزه تحقیق و روش های درست پژوهش را در ابتدا در دانش آموزان و سپس در جامعه توزیع نمایند.

آمار تحقیق و پژوهش در کشور چگونه است؟

آمار موجود نشان می دهد كه در كشور ما به ازای هر یك میلیون نفر ۳۴۸ محقق داریم و از نظر سهم تحقیقات از تولید ناخاص ملی   ۳۱/۰ درصد به امر تحقیق اختصاص یافته است. مخصوصا معلمان عزیز که در رابطه با اقدام پژوهی سنگ تمام گذاشته اند .در حالی كه در کشورهای پیشرفته ۳ هزار نفر به ازای هر یک میلیون نفر محقق به چشم می خورد و قریب به ۴ درصد از تولید ناخالص ملی برای تحقیقات منظور شده است. لذا برای رشد و گسترش فعالیت های پژوهشی در كشور به توجه به مراتب بیش از آنچه تا کنون انجام شده است، نیاز است. زیرا پژوهش و اقدام پژوهی در هر كشوری زیربنای توسعه به شمار می رود و هر كشور خواهان پیشرفت باید در رئوس برنامه های خود به پژوهش و تحقیق اهمیت ویژه ای قائل شود.
طرح جابر مثل طرح جابر حلقه ي اتصال و انتقال آموخته هاي كلاس و مدرسه به فضاي خارج و به عرصه زندگي است و كاربست علوم و فنون به حساب مي آيد. زيرا دانش آموزان آنچه را آموخته اند، درعمل در طرح جابر مي آزمايند، كاربرد آن را درك مي كنند و به آن علاقه مند مي شوند . بعلاوه بخشي از اهداف پرورشي، كه در مدرسه تحقق نيافته است، در فعاليت هاي تكميل تحقيق  مورد توجه قرار مي گيرد.

معلمان چگونه می توانند باعث پیشرفت دانش آموزان شوند؟

معلمان براي ارائه تحقيق مورد نظر، به علايق و توانايي هاي دانش آموزان توجه كنند و از اين طريق، زمينه ي مشاركت آنان را در طرح هایی مثل طرح جابر فراهم آورند و براي كاربردي كردن مفاهيم ذهني و نظري تلاش كنند. طرح جابر از جمله كارهايي است كه اگر دانش آموز آن را با رغبت و علاقه و بدون تحميل و اجبار و شيوه هاي مكانيكي انجام دهد و تحقيق نيز با توانايي هاي فردي اش تناسب داشته باشد، سبب افزايش مهارت هاي بنيادي او در زندگي فردي و اجتماعي مي شود و استعدادهاي بالقوه اش را شكوفا مي سازد.
پيوند مفاهيم مورد نظر معلمان در هر درس با واقعيت هاي بيروني و نيازهاي فردي دانش آموزان، از طريق انجام دادن  پژوهش حاصل مي شود و يكي از مؤثرترين راه هاي تحقق اهداف يادگيري مطلوب و اثر بخش طرح تعالی مدیریت مدرسه در دوره هاي متفاوت تحصيلي است.

جشنواره ها و مسابقات علمی پژوهشی دانش آموزان و معلمان  

وجود جشنواره ها و مسابقات علمی پژوهشی در مقاطع تحصیلی مانند طرح جابر در دوره ابتدایی، جشنواره نوجوان خوارزمی در دوره متوسطه اول و جشنواره جوان خوارزمی در دوره متوسطه دوم از جشنواره هایی هستند که از طرف وزارت آموزش و پرورش در مدارس اجرا می گردند. همچنین انتخاب دانش آموز پژوهشگر برتر در دوره متوسطه نیز صورت می پذیرد. برررسی اجمالی به آمار پژوهش هایی که  که از مدارس به ادارات یا پژوهشسراهای دانش آموزی ارسال می گردد نشان دهده این امر است که بسیاری از مدارس یا اصلا حضور ندارند و یا به صورت کارهای ضعیف ارسال می نمایند. پژوهش امری زمان بر و هزینه بر است. نیاز به معلمانی با تخصصی در زمینه های اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه دارد که متاسفانه در بدنه آموزش و پرورش یا بسیار نادرند یا بهایی به آنها گزارده نمی شود. ( برای معلم حرکت در مسیر اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه بسیار مفیدتر می باشد).

معلمان پژوهنده و اقدام پژوهی

توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی وکیفی فعالیت‌های پژوهشی آن کشور مثل اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  است. اگر نگاهی دراز مدت به امر پژوهش داشته باشیم، شاید مهمتر از انجام پژوهش در زمینه‌های گوناگون، گسترش رویکرد پژوهش‌مدار در آموزش مقاطع مختلف تحصیلی باشد.


 بانک فایل پژوهشی معلمان


دانش آموزان محقق در طرح جابر امروز پژوهشگران فردا هستند که با تلاش خود می‌توانند به گسترش مرزهای دانش بپردازند. آموزش موثر روش‌های بهینه پژوهش، ضامن موفقیت پژوهش‌های آینده خواهد بود. بدیهی است که گسترش پژوهش مثل طرح جابر  در دوره ابتدایی درگرو تعامل سازنده همه بخش‌های آموزشی و پژوهشی کشور است و هیچ یک از سازمان‌ها به تنهایی نمی‌توانند به بهبود وضع پژوهش در کشور کمک کنند. بنابراین، پیشرفت در این زمینه نیازمند عزمی ملی در این باره و توجه به جایگاه پژوهش در زمینه‌های طرح جابر است.  

عوامل موثر بر کیفیت پژوهش در کشور

عوامل موثر بر کیفیت مدارس در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت عبارتند از:
1-    عوامل محیطی
2-     ویژگی های معلم
3-     امکانات و تجهیزات
4-     مدیر مدرسه
5-     ویژگی های دانش آموز
6-    روابط انسانی
7-    خانواده
8-    اهداف آموزشی و محتوای تدریس
9-    منابع 

تحول جامعه در گرو تحقیق و پژوهش

همه ی کشور های موفق در دنیا وامدار تلاش سیستم آموزش و پرورش خود در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر هستند. تحول پایدار جامعه در گرو تحول نظام تعلیم و تربیت آن است. تعلیم و تربیت واقعی در تعامل معلم و متعلم رخ می دهد؛ و به همین دلیل می توان گفت محور اصلی تحول و توسعه ی نظام تعلیم و تربیت، بهبود کیفیت تدریس، آموزش  در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد..
کیفیت در حوزه ی تدریس به درجه ی انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون به آن اشاره شده است، تعریف می شود.

طرح تعالی مدیریت مدرسه و اهمیت آن در تحقق اهداف آموزشی

در رابطه با طرح تعالی مدیریت مدرسه نیز باید گفت : گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری، نظریه پردازی و مستندسازی تجربیات علمی_تربیتی بومی در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی از اهداف کلان می باشند. آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و مسیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد.

بانک فایل پژوهشی معلمان


مدارس بعنوان پایدارترین شکل نهاد آموزش و پرورش در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر همواره در معرض پرسش هایی در قبال کیفیت خود بوده اند.  از موانع درونی سازمان آموزش و پرورش می توان به ساختار متمرکز و محدودیت اختیار مدیران مدارس اشاره داشت. از موانع بیرونی سازمان نیز می توان به فقر فرهنگی و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد که از موانع تقویت و بهبود عملکرد این مدارس در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر به شمار می آید.

آموزش مبتنی بر فناوری

آموزش مبتنی بر فناوری به دو ارتباط برخط و نابرخط تقسیم می شود. در ارتباط برخط، مجموعه فرصت هایی است که فراگیران با یکدیگر، با یاددهنده و با مواد دیگری به طور همزمان از طریق رایانه و اینترنت تعامل برقرار می کنند. در ارتباط نابرخط این تعامل در زمان های متفاوت است. کلاس های مبتنی بر فناوری، فراگیر را در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر قادر می سازد تا یادگیری در زمان و مکان خاص، یادگیری در " زمان مناسب" فراهم شود.
استفاده از امکاناتی که فناوری در اختیار آموزش قرار می دهد می توان برای تولید محتوای درسی روش تحقیق و شیوه های پژوهش برای دانش آموزان در ارتباط با تدوین اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر استفاده نمود. بنابراین دامش آموزان می توانند مانند دروس دیگر نیازهای علمی پژوهشی خود را از طریق دستیابی به این منابع درسی معتبر برطرف نمایند.

سیاست پژوهشی و تحقیقاتی کشور

شناسایی عواملی که در را توسعه و نهادینه کردن  طرح جابر و اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر مانع ایجاد می نمایند یک امر ضروری به نظر می رسد آنچه در سیاست پژوهشی و تحقیقاتی کشور نسبت به آن غفلت شده است سهم بودجه پژوهشی کشور است. بدیهی است با این سهم ناچیز پژوهش از اعتبارات کشور این امر به خوبی محقق نخواهد یافت. آنجا که سخن از تجهیز مدارس به کتابخانه و رایانه می رود و به عوامل انگیزشی و تشویقی جهت ترغیب مدیران و معلمان و دانش آموزان به تحقیق و پژوهش اشاره می شود نیاز به تخصیص اعتبارات مناسب بیشتر احساس می شود.
برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای سطح تحصیلات معلمان به ویژه آشناسازی عملی و نظری آنها با اصول و روش های تحقیق و پژوهش، تخصیص اعتبارات مناسب جهت انجام فعالیت های تحقیقاتی، ایجاد زمینه همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با محققان و معلمان آموزش و پرورش و استفاده از نیروهای متخصص خارج از بدنه آموزش و پرورش ( در بخش خصوصی) در این راستا می تواند در جهت نهادینه شدن و فرهنگ تحقیق و پژوهش پیرامون اقدام پژوهی و طرح تعالی مدیریت مدرسه  و شرکت در جشنوراه هایی مثل طرح جابر در جامعه گامی بلند باشد.
منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان