آفتاب

شرایط استخدام و جذب در ارگان های نظامیافرادی که از طریق افسری وارد ارگان مربوطه میشود با شرایط افسری خدمت خود را ادامه می دهد. اما در درجه داری خدمت این افراد با درجه های پایین تر از افسری ادامه می یابد.

ارگان های نظامی هرساله اقدام به جذب نیرو می کنند و این استخدام در ارگان های نظامی بصورت درجه داری و افسری می باشد. ارگان های مربوطه شامل، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی است. ارگان های مذکور برای جذب نیرو شرایط اختصاصی خود را دارد که برای ورود به این ارگان ها نیاز به مطالعه دقیق شرایط اختصاصی ارگان ها می باشد.
لازم به ذکر میباشد، افرادی که از طریق افسری وارد ارگان مربوطه میشود با شرایط افسری خدمت خود را ادامه می دهد. اما در درجه داری خدمت این افراد با درجه های پایین تر از افسری ادامه می یابد.

استخدام سپاه

جذب نیرو درمشاغل مورد نیاز معمولا هر ساله انجام میشود. این مشاغل شامل نظامی، کارمندی می باشد. استخدام در این ارگان دارای شرایط عمومی و اختصاصی خاص خود است و همچنین جذب در سپاه بصورت افسری و درجه داری می باشد.


 استخدام در ارگان های نظامی

افسری سپاه

یکی از روش های استخدام در سپاه، افسری است. جذب افسر در سپاه از طریق قبولی در دانشگاه افسری امام حسین (ع) و دارای شرایط خاص برای پذیرش داوطلبان می باشد. این دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی دانشجو می پذیرد. پذیرش در این دانشگاه بصورت نیمه متمرکز است. این دانشگاه دارای آزمون کتبی اختصاصی خود میباشد. در این نوع جذب داوطلب بعد از طی مراحل، آزمون کتبی، مصاحبه عقیدتی سیاسی، معاینات پزشکی و تست ورزشی می تواند وارد دانشگاه شود. زمان آزمون افراد معمولا در خرداد ماه است. داوطلبان بعد از اتمام دوره تحصیلی خود در یکی از ارگان های مربوطه مشغول به فعالیت می شوند. در این دانشگاه با توجه به مدرک تحصیلی و میزان فعالیت فرد، درجه نظامی دریافت می کند. در ابتدا تحت عنوان پاسدار محصل در نظر گرفته می شوند.
این دانشگاه نیز دارای شرایط خاص می باشد.  از جمله این شرایط خاص میتوان به معدل و شرایط فیزیکی داوطلب اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت برای تحصیل در دانشگاه امام حسین این است که زمان مشخصی برای فرخوان ثبت نام وجود ندارد.

درجه داری سپاه

در این ارگان جذب به دو صورت براساس مدارک تحصیلی و براساس تخصص و مهارت شخص انجام می شود. در جذب نیرو بصورت درجه داری فرد باید مراحل، مصاحبه عقیدتی و سیاسی، معاینات پزشکی و تست ورزشی را با موفقیت پشت سر بگذارد.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که معاینات پزشکی استخدام سپاه یکی از مهم ترین مراحل آن می باشد. داوطلب باید شرایط عمومی و اختصاصی اعلامی از جانب سپاه را داشته باشد. از موارد مهم در خصوص شرایط اختصاصی می توان به شروط معدل و سن افراد اشاره کرد.
معمولا استخدام افراد درسپاه بصورت پیمانی است و فرد بعد از تعهد دوره 5 تا 6 سال و با تایید ارگان ذیربط می تواند استخدام شود. پذیرش فرد براساس مدرک تحصیلی وی می باشد.

استخدام ارتش

جذب داوطلب در این ارگان بصورت افسری و درجه داری می باشد و استخدام ارتش دارای شرایط عمومی و اختصاصی خود است.


 استخدام در ارگان های نظامی

افسری ارتش

جذب داوطلب بصورت افسری در ارتش هرساله انجام می شود. ثبت نام افسری معمولا در ماه های آبان و آذر صورت می گیرد.
پذیرش در این دانشگاه بصورت نیمه متمرکز است. در این نوع جذب، داوطبان باید از چند مرحله، آزمون کتبی، مصاحبه عقیدتی سیاسی، معاینات پزشکی و تست های ورزشی عبور کنند. بعد از اتمام تمامی مراحل می تواند وارد دانشگاه ارتش شود و در آن مشغول به تحصیل شود. بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه های مربوطه داوطلب استخدام ارتش می گردد.
لیست دانشگاه های افسری ارتش
•    دانشگاه افسری امام علی (ع)
•    دانشگاه افسری خاتم الانبیا (ص)
•    دانشگاه افسری هوایی شهید ستاری
•    دانشگاه افسری علوم دریایی امام خمینی (ره)
•    دانشگاه افسری علوم و فنون فارابی

درجه داری ارتش

در جذب نیرو بصورت درجه داری فرد باید مراحل، مصاحبه عقیدتی و سیاسی، معاینات پزشکی و تست ورزشی با موفقیت پشت سر بگذارد.
به این نکته باید اشاره کرد معاینات پزشکی استخدام ارتش یکی از مهم ترین مراحل آن می باشد. داوطلب باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی اعلامی از جانب ارتش باشد. از موارد مهم در خصوص شرایط اختصاصی می توان به شروط معدل و سن افراد اشاره کرد. همچنین داوطلب یک دوره پیمانی را در ارگان مربوطه می گذراند و بعد از آن استخدام ارتش می شود.
استخدام درجه داری بر اساس پذیرش در هر یک از ارگان های نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی و پدافند هوایی ارتش شرایط اختصاصی متفاوتی دارد.

استخدام  نیروی انتظامی

جذب داوطلب در این ارگان بصورت افسری و درجه داری است. جذب نیرو در هر دو صورت مذکوردارای شرایط عمومی و اختصاصی خود می باشد.


 استخدام در ارگان های نظامی

افسری نیروی انتظامی

یکی از روش های جذب در نیروی انتظامی، افسری است. دانشگاه افسری امین دارای شرایط خاص برای پذیرش داوطلبان میباشد. پذیرش در این دانشگاه بصورت نیمه متمرکز صورت می گیرد. این دانشگاه دارای آزمون کتبی اختصاصی خود است. در این نوع جذب داوطلب بعد از طی مراحل، آزمون کتبی، مصاحبه عقیدتی سیاسی، معاینات پزشکی و تست ورزشی می تواند وارد دانشگاه علوم انتظامی امبن شود. داوطلبان بعد از اتمام دوره تحصیلی خود در ارگان های مربوطه مشغول به فعالیت می شوند.

درجه داری نیروی انتظامی

در جذب نیرو بصورت درجه داری فرد باید مراحل مصاحبه عقیدتی و سیاسی، معاینات پزشکی و تست ورزشی با موفقیت پشت سر بگذارد. در نتیجه ابتدا بصورت پیمانی و بعد از آن بصورت استخدام نیروی انتظامی به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین اگر فرد دارای مهارت خاصی می باشد براساس آن مهارت از فرد آزمونی نیز به عمل می آید. یکی از شروط مهم جذب، سن و مدرک تحصیلی داوطلب میباشد.
لازم به ذکر میباشد استخدام در تمامی ارگان های ذکر شده شرایط اختصاصی خود را داراست و از همه مهمتر محدودیت سنی برای تمامی ارگان ها وجود دارد که البته با توجه به مدرک تحصیلی افراد میانگین سنی افراد نیز قابل تغییر می باشد. البته یکی دیگر از انواع جذب در نیروی انتظامی ، استخدام پلیس زن است که به دو صورت ثبت نام در دانشگاه افسری کوثر و درجه داری اجرا شده و شرایط و مراحل متفاوتی دارد. همچنین استخدام در ارگان های مذکور به هیچ عنوان ساده نبوده و طی کردن مراحل اعلام شده زمانبر و مشکل می باشد. در نتیجه بعد از مطالعه و اطلاع دقیق از شرایط اختصاصی هر یک از ارگان ها اقدام به ثبت نام انجام دهید.