آفتاب

وکیل دیوان عدالت اداریتقویم هزینه دادری در شعب بدوی وکیل دیوان عدالت اداری به یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر، به دویست هزار ریال و عدم مطالبه هزینه دادرسی همچون طرح دعوی در محاکم دادگستری می تواند ناشی از طبیعت متفاوت دعاوی قابل رسیدگی در دیوان با دعاوی قابل طرح در دادگاه‌های دادگستری باشد.

تعیین مبالغ مربوط به هزینه دادرسی در شعب دیوان ماده ۱۹ این قانون از آنجایی که وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص در صلاحیت مقنن است، توسط قانون گذار تعیین شده است اما تعدیل هزینه دادرسی به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه‌قضائیه توسط بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تایید رئیس قوه‌قضائیه و تصویب هیئت وزیران در تبصره ماده مذکور نیز بایستی به موجب قانون صورت گیرد.
 
گروه وکلای پایتخت اولین و تنها گروه تخصصی وکیل دیوان عدالت اداری در سراسر کشور می باشد که با ۱۲ سال تجربه در زمینه های تخصصی دیوان عدالت اداری به طور خاص فعالیت نموده و هزاران پرونده موفق در دیوان عدالت اداری در زمینه های مختلف را داشته است.
عمده فعالیت های گروه وکلای پایتخت شکایت از مراجعه شبه قضایی های زیر می باشد:
۱- هئیت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما
۲- کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
۴- کمیسیون ماده ۱۰ ، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
۵- هیات عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۶- هسته ها و هیئت های گزینش
۷- هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
۸- کمیته تحدید نظر مشاغل سخت و زیان آور
۹- کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
۱۰ – کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری
۱۱ – کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
۱۲- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری
۱۳- هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت های شورا های اسلامی کشوری
۱۴- کمیسیون تشخیص باغات
۱۵- هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی
۱۶- شورای عالی مالیاتی
۱۷ – هیئت های حل اختلاف مالیاتی
۱۸- هئیت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم
۱۹- کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی
۲۰- هیات نظارت ثبت
۲۱- شورای عالی ثبت
۲۲- دادگاه انتظامی سر دفتران اسناد رسمی
۲۳- هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی
۲۴- هیئت های اجرایی و مرکزی جذب اعضای هیات علمی
۲۵- کمیته انضباطی دانشجویان
۲۶- هیئت رسیدگی به تخلف در آزمون سراسری
۲۷- شوراهای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی
۲۸- دادگاه انتظامی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه
۲۹- کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
۳۰- کمیسیون بند ۴۹ دستورالعمل ممیزی مراتع
۳۱ – هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروی های مسلح
۳۲- هیئت عالی انضباطی سپاه پاسداران
۳۳- هیئت تجدید نظر ماده ۱۴۱ قانون استخدام ناجا
۳۴- کمیسیون تبصره ماده ۱۹۲ قانون استخدام ناجا
۳۵- کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۲۱ قانون ارتش
۳۶- کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۳۵ قانون مقررات استخدامی سپاه
۳۷- شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی
۳۸- شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی
۳۹- کمیسیون های نظارت قانون نظام صنفی
۴۰- هیات های رسیدگی به تخلفات انتظامی مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شما می توانید ضمن تماس با گروه وکلای پایتخت در تمامی ضمینه های بالا مشاوره رایگان گرفته و در صورت نیاز انجام و پیگیری پرونده های خود را به وکلای تخصصی گروه وکلای پایتخت بپسارید.
روال کلی محموعه به این صورت می باشد که بعد از مشخص شدن، درصد موفقیت پرونده ، موکل به وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری وکالت می دهد تا پیگیری پرونده در دیوان توسط وکیل انجام گیرد.
در بدو کار ضمن اعلام وکالت به صورت کاملا تخصصی دادخواستی تنظیم میگردد، سپس بعد از تعیین شعبه وکیل تخصصی دیوان جلسات متعددی را با قاضی پرونده برگزار کرده تا در راستای احقاق حق موکل از تمام پتانسیل خود استفاده خواهد کرد.
بعد از آن لایحه تکمیلی و تفصیلی توسط وکیل دیوان عدالت اداری نگارش شده و در پرونده قرار داده می شود. شایان ذکر است برای هر پرونده به صورت اختصاصی توسط وکیل دیوان تمامی مراحل بالا صورت می پذیرد. و بخش دوم و اصلی حق الوکاله نیز بعد از گرفتن رای به نفع موکل، از موکل اخذ می گردد.