آفتاب

نحوه مطالعه ادبیات فارسی در کنکورادبیات فارسی درس بسیار مهمی در میان دروس عمومی در کنکور است ؛اغلب دانش آموزان زمانی که برای کنکور شروع به مطالعه می کنند ،یا درس ادبیات را از لیست موارد مورد مطالعه حذف میکنند ویا به فرصت آخر واگذار می کنند.

موفقیت در کنکور علاوه بر داشتن دانش زیاد که بر اثر مطالعه ی اصولی درس ها بدست می آید،نیاز به کسب مهارت های دیگری نیز دارد که باعث موفقیت در کنکور می شود.
یکی ازاین مهارت ها که نیاز است یک شرکت کننده کنکور بلد باشد مهارت خرید کتاب کنکور مناسب و چگونگی مطالعه درس ادبیات برای کنکور است .
اگر شما بتوانید در کنکور درصد بالایی از تستهای ادبیات را به درستی بزنید این کار به شما روحیه ی مثبت می دهد ،واین روحیه در کنترل جلسه کنکور به شما کمک خواهد کرد .

تقسیم بندی درس ادبیات فارسی

اغلب دانش آموزان زمانیکه خود را برای کنکور آماده می کنند درس ادبیات راازقسمتهای ساده مانند تاریخ ادبیات املاءولغات شروع می کنند، ولی زمانی که این قسمتها را اول کار شروع می کنند،این مطالب به سرعت از ذهن پاک می شود ویا درصد اندکی از آن در ذهن باقی می ماند
ادبیات به دو قسمت مفهومی ،حفظی تقسیم می شود.
حفظی، شامل، تاریخ ادبیات، لغت، املاء، و بخشهایی از زبان فارسی
مفهومی؛ شامل، آیه ها، قرابت ها و بخشهایی از زبان فارسی


 

تاریخ ادبیات را چگونه بخوانیم؟

تاریخ ادبیات جزء مباحث کاملا حفظی است وتنها راه تسلط بر آن خواندن وتکرار است.
تاریخ ادبیات جزءمباحثی است،که نیاز به تمرکز بالایی ندارد،شما می توانید در تایم های زمانی مثل تماشای تلویزیون، قدم زدن، زنگ تفریح مقداری تاریخ ادبیات بخوانید ویا مرور کنید.
این کار می تواند برای شما مفید باشد ونیز در زمان صرفه جویی شود.
در تاریخ ادبیات چهار ویژگی برای ما بسیارمهم است ،که شامل ؛نام اثر،نام پدید آورنده ،ویژگی اثر وموضوع اثر ،می باشد.
شما برای یادگیری آسان وهر چه بهتر این مبحث می توانید از،خلاصه نویسی استفاده کنید،مطالب مربوط به تاریخ ادبیات را باید چندین بار در فواصل زمانی مختلف بخونید ومجدد مرور کنید .
بطور مثال،بجای مطالعه مستمر یک یا دو ساعت اون مبحث می توانید در سه تا بیست دقیقه ویا چهارتا یک ربع مطالعه کنید .
مطالب با تکرار وتمرین در ذهن تثبیت می شود.

لغات ادبیات را چگونه بخوانیم؟

در کنکور علاوه بر لغات آخر کتاب ،لغات متن درس هم در کنکور مطرح می شود .
پس باید همه لغات را در کنکور درنظر داشته باشیم.
برای درک بهتر لغات،ابتدا لغات آخر کتاب را بخوانید .
شب اول یک صفحه ،شب،دوم یک صفحه جدید ،بامرور صفحه قبل،شب سوم به همین نحو،تا لغات را بطور کامل مطالعه کرده باشید .
بعد از اتمام تمام لغات تست بزنید ،هر تستی که اشتباه زدید ویا پاسخ آن رانمی دانستید ،علامت بزنید ویا داخل یک دفترچه ،یادداشت کنید تابعد آن را دوباره مرور کنید .
بعداز مدتی تست زنی دوباره برگردیدوکلمات کتاب درسی وتستهای علامت داروکلمات نوشته شده در دفترچه را مرور کنید .
برای درک بهتر یک لغت درادبیات ،یادگیری تمام معانی یک کلمه الزامی است.
زمانی که شما یک لغت را می خواهید حفظ کنید باید تمام معانی آن لغت را در نظر داشته باشید.
ولی متاسفانه اغلب دانش آموزان به دلیل اینکه تمام معانی یک لغت خاص را بلد نیستند درهنگام تست زنی دچار مشکل می شوند .


 

املاء را چگونه بخوانیم؛

حتما گروه واژگان زبان فارسی راتمرین کنید.
واژگانی که اهمیت املاء زیاد دارند رایادداشت وتمرین کنید.
دفترچه ای برای نوشتن لغات مهم اختصاص دهید.
کلماتی راکه از لحاظ املایی شباهت زیادی به یکدیگر دارند،وبعضی مواقع دوکلمه با یک تلفظ خوانده میشوند ،دانش آموزباید باتوجه به معنی جمله تصمیم بگیرد که کدام کلمه رامد نظر داشته باشد.
برای یادگیری بهتر املاءوجلوگیری ازبوجود آمدن شک بین کلمات ،بهتر است اولیاءبه دانش آموز املاءبگوید ،این کار به تثبیت لغت در ذهن بسیار کمک می کند.
شما می توانید لغاتی راکه اشتباه نوشتید علامت بزنید ودر فرصت مناسب آن را مجدد مطالعه کنید.
سعی کنید در برنامه روزانه خودزمانی رابرای تست املاءزدن اختصاص دهید.
بااین کار خود به خود به تسلط می رسید وممکن است دیگر نیازی نباشد که شما همه املاء را حفظ کنید.

زبان فارسی را چگونه بخوانیم؛

زبان فارسی به سه بخش تقسیم می شود؛
نگارش،دستور،ومباحث پراکنده قسمت نگارش
نگارش:بیشتر حفظی است وسوالات کمتری در کنکور به خود اختصاص می دهد.
دستور:مبحث دستور که معمولابیشترین سوالات را به خود اختصاص می دهد،مربوط به ؛قواعد جمله،فعل،اسم،وغیره است.
سخت ترین سوالات کنکور در بخش ادبیات مربوط به این مبحث است ،که دانش آموز قوی رااز ضعیف کاملا مشخص می کند.
قسمت واژه وتک واژه هارا که پایه ثابت کنکور هستند را با دقت مطالعه کنید.
واما بخش مفهومی ادبیات؛
که شامل:آرایه های ادبی،قرابت معانی وبخش هایی از زبان فارسیرا شامل می شود

آرایه های ادبی را چگونه بخوانیم؛

آرایه ادبی جزء مباحث مهارتی است وبیشتر یادگیری آن در قالب تست زنی انجام می شود.
اغلب داوطلبان به دلیل سخت بودن تشخیص ونوع خاص تست هایش به راحتی از آن می گذرند.
متاسفانه بیشتر دانش آموزان زمان زیادی را صرف حفظ کردن تعاریف آرایه می کنند.
همین مساله باعث عدم تسلط آنان دراین،قسمت مهم ادبیات می شود.
برای گرفتن نتیجه مثبت در این بخش به چند نکته مهم توجه کنید؛
اول هر آرایه راخوب مطالعه کنید .
تعدادکمی تست آسان برای آن آرایه در نظر بگیریدتا مطلب برایتان واضح ومشخص شود.
تمرین روی بیت های کتاب درسی انجام دهید.
آرایه هر  بیت راکامل مشخص ولی آن بیت را حفظ نکنید ،اغلب در کنکور از ابیات خارج از کتاب استفاده می شود.
بعد شروع به تست زنی کنید،ناامید نشوید شاید اول کارسخت باشد.
با تکراروتمرین به راحتی شما می توانید از عهده تستهای آرایه بر آیید.
هرشب پنج تا ده تست با تحلیل کار کنید بعد از گذشت یک ماه اثر این روش راخواهید دید.
برای یادگیری هر چه بهتر آرایه های ادبی،قسمت هایی که مشابه هم هستند را باهم مطالعه کنید.
مثلا تضاد وپارادوکس را باهم ،اگر ازاین روش استفاده کنید،تفکیک مطالب در ذهن شما به خوبی انجام می شود.
تست زنی روزانه در  مورد آرایه ادبی رادر برنامه درسی خود بگنجانید.
سوالات مربوط به این مبحث در محدوده کتابهای درسی می چرخد.
سعی کنید آرایه کتاب درسی خود را خوب بلد باشید.
افراد موفق در کنکور تاکید بر تست زنی ثابت و مداوم داشته اند.


 

قرابت معنایی را چگونه بخوانیم؛

برای موفقیت در این بخش ،خود ابیات داخل کتاب درسی رابطور کامل معنی ومفهومش را بلد باشید.
روی بیت ها تمرکز کنید به اضافه ی اصطلاحاتی که داخل کتاب درسی است.
وقتی معنی ومفهوم را خوب بلد باشید می توانید به سمت تست زنی برویدو موفق باشید.
هفته ای سه بار بیست تست قرابت بزنید تا مسلط شوید.
وقتی در قرابت به مفهوم ابیات توجه کنید ،پیدا کردن آرایه ها نیز راحت می شود .
بیشترین تعداد تست رادر کنکور قرابت به خود اختصاص داده.
نکته بسیار مهم که باید توجه داشته باشید این است که معنی یک بیت با مفهوم  آن متفاوت است.
هنگامی که یک درس را می خوانید،همه مفاهیم درس را استخراج کنید.
بعداز مطالعه مفاهیم هر درس،تستهای قرابت همان درس رابزنید.
بعدازاینکه چند تست برای یک مفهوم زدید به این نتیجه می رسید،که ؛اغلب بیتهای مربوطه به یک مفهوم تکراری است.
کلام آخر
قسمتهای حفظی که بهتر است آخر سال مطالعه شود،باید بعد ازمطالعه درسنامه وتست زنی هربارباید بطور جامع مرور شود.
اما قسمتهای مفهومی ادبیات ،بعد از مطالعه کامل درسنامه بقیه یادگیری در قالب تست زنی انجام شود .
مهارت تست زنی وسرعت آن بیشترمورد توجه است تا مرورمدام درسنامه.
دانش آموز ان عزیز ،باید تست زدن ومرور مختصر روزانه را هرگز فراموش نکنید تا در کنکور موفق وسربلند شوید.
به امید موفقیت روز افزون تمام فرزندان ایران زمین.