آفتاب

چگونه تنظیم دادخواست توسط وکیلدر این مقاله میخواهیم راجب تنظیم دادخواست صحبت کنیم و هزینه و اینکه چگونه و چرا باید توسط وکیل انجام شود. پیشنهاد میکنیم تا آخر این مقاله را تا آخر مطالعه کنید.

قبل از هر چیز باید به این اشاره کنیم که معنای دادخواست تفسیر شود. تنظیم دادخواست در یک توضیح ساده به این معنی است که یک درخواست کاملا رسمی و حقوقی از دادسرا صالح است که در آن از مرجع قضایی خواسته می شود که شخص مقابل دعوی را به اجرا مجموعه ای از تکالیف قانونی ملزم نماید.
تنظیم دادخواست برای دادگاه حقوقی است. به شخص تنظیم کننده دادخواست، خواهان و طرف مقابل دعوی، خوانده بیان می شود. بر طبق ماده ۴۸ ضابطه آیین دادرسی مدنی شروع بررسی به یک پرونده در دادسرا منوط به تقدیم دادخواست است.
 
فرم های مرتبط به تنظیم دادخواست و شکوائیه را می توان از انتشارات داخل ماخذها قضایی و یا دفتر خدمات الکترونیک قضایی در هر منطقه تهیه نمود. با توجه به گستردگی دعاوی حقوقی، دادخواست های حقوقی مختلفی وجود دارد که بر اصل نوع خواسته و محل بررسی به آن ها تقسیم بندی می شوند.
شکوائیه کیفری، درخواستی است که به طبق آن شخص و یا گروهی از اشخاص که از اتفاق یک عمل مجرمانه آسیب دیده اند، از مرجع قضایی صالح می خواهند که ضمن جبران خسارات دراثر از عمل مجرمانه توسط شخص خطاکار مجازات مرتبط به خود جرم در حق شخص مجرم اعمال گردد. شخص تنظیم کننده شکوائیه ، شاکی و شخص مقابل دعوی کیفری، مشتکی عنه نامیده می شود.
براساس ماده ۶۸ ضابطه آیین دادرسی کیفری برای تنظیم و ثبت شکوائیه و یا شکوائیه نامه کیفری می بایست موارد زیر حتما در برگه شکوائیه وجود داشته باشد:
مشخصات شاکی و یا وکیل وی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، حد تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، کد ملی، تلفن ثابت و همراه، نشانی دقیق به همراه کد پستی
مشخصات مشتکی عنه شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره تلفن، کد ملی و نشانی دقیق.
مساله شکوائیه
محل اتفاق جرم
ادله اتفاق جرم
تا چند سال قبل، شکایت کننده قادر بود ، شکوائیه کیفری را در هر کاغذی بنویسید، اما هم اکنون، متن شکوائیه در فرمت خاص و باید با دفتر خدمات الکترونیک قضایی در هر منطقه ثبت می شود.
با کمک وکیل و یا یک مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک در خلال تنظیم دادخواست و شکوائیه کیفری یکی از بهترین شیوه دعوی حقوقی و کیفری است.
خیلی از دادخواست ها و یا شکوائیه ها به دلیل فقدان تنظیم درست، مساله غلط، اسناد نامربوط با پرونده و یا فقدان استناد درست به ماده قانونی و شرح اشتباه ماجرا، در ماخذها قانونی دچار خدشه گردیده و عملا خواهان و یا شاکی به حق خود نمی رسند.
این در حالی است که یک مشاوره حقوقی یک ساعته با یک وکیل مجرب در دایره مساله پرونده طبق می شود که ماه ها در وقت و میلیون ها تومان در هزینه موکلین صرفه جویی شود. چنین، در بسیاری از این موارد، تنظیم دادخواست و یا شکوائیه توسط وکیل طبق پذیرش نمایندگی از سوی وی شده که احتمال پیروزی در پرونده را به شدت افزایش می دهد.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص می توانید به سایت گروه وکلای آریا دادیار https://ariadadyar.com مراجعه کنید.