آفتاب

کتاب کمک درسییکی از درس های مهم و تاثیر گذار در کنکور درس ریاضی است. اگر داوطلبان نحوه ی درست مطالعه ی آن را فرا بگیرند می توانند درصد خوبی در این درس کسب کنند. ریاضی درس نیست که مطالب آن را حفظ کنید بلکه باید آن را تمرین کرده و مسائل آن را حل کنید.

به دلیل این که مباحث ریاضی با هم مرتبط هستند داوطلبان باید همه ی مباحث را یاد بگیرند، اگر یک بحثی را داوطلب متوجه نشود در مباحث دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد‌. کتاب های درسی را به ترتیب باید بخوانند که منبع اصلی هستند. سپس به سراغ کتاب کمک درسی بروند.
برای تست زدن در درس ریاضی باید ببینید که در کنکور چند سوال از هر مبحثی طرح می شود، اگر برای مبحثی یک سوال طرح می شود داوطلب باید ۵۰ تست برای آن مبحث بزند.
ابتدا با بودجه بندی درس ریاضی در کنکور آشنا شوید سپس یک کتاب کمک درسی در این زمینه را به شما معرفی می کنیم با ما همراه باشید.  
 

بودجه بندی ریاضی در کنکور تجربی :

در کنکور تجربی تعداد ۳۰ سوال از درس ریاضی طراحی می شود که داوطلبان ۴۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات وقت دارند.
مثلثات ۴ سوال / هندسه ۳ سوال / احتمال ۲ سوال
مشتق ۴ سوال / الگو ۱ سوال / معادلات و نامعادلات ۳ سوال / لگاریتم ۲ سوال / آمار ۱ سوال / کاربرد مشتق ۲ سوال / مقاطع مخروطی ۱ سوال /  شمارش بدون شمردن ۱ سوال / حد و پیوستگی ۴ سوال / تابع ۲ سوال
 بودجه بندی ریاضی در کنکور ریاضی :
در کنکور ریاضی نیز تعداد ۵۵ سوال طرح می شود که داوطلبان ۸۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی به سوالات وقت دارند.
درس ریاضی شامل ریاضی پایه، حسابان، آمار و احتمال، هندسه و گسسته می باشد.
مجموعه الگو، دنباله ۲ سوال / توان گویا ۱ سوال / تابع ۲ سوال / حد و پیوستگی ۳ سوال / مشتق ۳ سوال / قضیه تالس و تشابه ۲ سوال / ترکیبات ۴ سوال / روابط طولی مثلث ۱ سوال / آمار ۲ سوال / تجسم فضایی ۲ سوال / تبدیل های هندسی ۲ سوال / ماتریس ۳ سوال / بردار ۱ سوال / احتمال ۲ سوال / نظریه اعداد ۴ سوال / گراف ۲ سوال / مقاطع مخروطی ۳ سوال / مبانی ریاضی ۳ سوال / چند ضلعی ها ۱ سوال / مثلثات ۳ سوال / معادله و نامعادلات ۳ سوال
 

 بودجه بندی ریاضی در کنکور انسانی :

در کنکور انسانی تعداد ۲۰ سوال برای درس ریاضی مطرح می شود که داوطلبان ۲۵ دقیقه برای پاسخ دادن به سوالات زمان دارند. یعنی برای هر سوال ۷۲ ثانیه  باید وقت بگذارند.
ریاضی و آمار ۱ :
عبارت های جبری ۱ سوال /  معادله درجه ۲ ، ۱ سوال
تابع ۲ سوال / کار با داده های آماری ۲ سوال / نمایش داده ها ۰
ریاضی و آمار ۲ :
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ۱ سوال / تابع ۳ سوال / آمار ۲ سوال
ریاضی و آمار ۳ :
آمار و احتمال ۵ سوال / الگوهای خطی ۱ سوال / الگوهای غیر خطی ۲ سوال

معرفی کتاب کمک درسی

کتاب ریاضی تگزاس  :

این کتاب نوشته ی استاد آریان حیدری و حسین کاویانی است که ۲ جلد دارد که جلد اول شامل مباحث پایه ی ریاضی کنکور است و جلد دوم مباحث پیشرفته ی ریاضی کنکور می باشد. این کتاب درسنامه ندارد و فقط برای تست زدن تالیف شده است. کتاب تگزاس برای داوطلبان رشته ی تجربی است و ۲۰۰۰ تست دارد. کتاب تگزاس از پرفروش ترین کتاب های تست ریاضی است.
تست های کتاب میکرو طبقه بندی است و هر موضوعی از بقیه جدا شده است ولی مطابق با کتاب درسی نیست. سطح سوالات از ساده به دشوار می باشد. این کتاب کامل ترین بانک تست است که شامل سوال های تالیفی کنکور سراسری از سال ۵۸ تا ۹۹ و آزمون های آزمایشی است.( ۱۰۰۰سوال )
 

طبقه بندی تست های کتاب تگزاس :

۱)تست های سخت و غیر استاندارد  که در کنکور سراسری نیست و خارج از کتاب درسی است.
۲) تست های سخت که استاندارد هستند و روز کنکور با این تست ها برخورد خواهید کرد.
در پایان هر فصلی پاسخ نامه ی کلیدی قرار دارد. این کتاب هم چنین پاسخنامه ی تشریحی نیز دارد که کامل و جامع است که برای بعضی از سوالات دو یا سه روش برای حل آن بیان کرده اند.
یکی از نکات مثبت کتاب تگزاس، قرار گرفتن کادرهایی به نام جاده خاکی است که در بین پاسخنامه قرار دارد. در این کادرها نکته های مهم کنکوری بیان شده و داوطلبان با مطالعه ی این بخش سریع تر می توانند به سوالات پاسخ دهند.