آفتاب

بهترین کتاب زیست شناسی جامع کنکوردرس زیست شناسی یکی از دروس تخصصی برای رشته ی تجربی است‌. این درس یکی از سرنوشت ساز ترین و مهم ترین درس اختصاصی رشته ی تجربی به شمار می رود. از درس زیست در کنکور سراسری ۵۰ سوال طراحی می شود که در مدت زمان ۳۶ دقیقه داوطلبان باید به آن ها پاسخ دهند. به این معنا که برای هر سوال ۴۵ ثانیه باید وقت بگذارند.

شما علاوه بر مطالعه ی کتاب درسی باید یک منبع کمک درسی نیز داشته باشید تا پس از مطالعه ی مطالب کتاب تست بزنید و خودتان را بسنجید.
یکی از برترین‌ کتاب های کمک آموزشی کتاب زیست جامع خیلی سبز است.
این کتاب توسط انتشارات خیلی سبز به چاپ رسیده و جزو پرفروش ترین کتاب های انتشارات خیلی سبز است. مطالب هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم را پوشش می دهد.
کتاب زیست جامع نوشته ی دکتر پوریا خیر اندیش و دکتر فرزام فرهمند نیا است. که در جلد اول سوالات چهار گزینه ای و در جلد دوم پاسخ های تشریحی قرار  دارد. جلد اول کتاب ۵۲۶ صفحه و ۳۶۲۹ تست دارد و جلد دوم ۷۰۹ صفحه دارد.
در جلد اول پس از سوالات تستی، پاسخنامه ی کلیدی قرار دارد و سوالاتی که دارای نکته های زیادی هستند نیز مشخص شده تا دانش آموز وقت بیشتری روی آن سوالات بگذارد.
لحن کتاب جامع رسمی است و مطالب کتاب مطابق با کتاب درسی است. هر فصلی از کتاب با تست های طبقه بندی شده شروع می شود و با آزمون های جامع همان فصل به پایان می رسد.
در پاسخ نامه ی کتاب نکاتی که مهم تر هستند نیز مشخص شده است. هم چنین در پاسخ نامه علاوه بر این که همه ی گزینه ها مورد بررسی قرار گرفته است نکات مهم را به شکل جدول آورده اند.
 
کتاب زیست جامع به دلیل داشتن سوالات تالیفی و مناسب جزو منابع بسیار مهم برای داوطلبان است.
بودجه بندی زیست شناسی کنکور
پایه ی دهم
فصل اول : زیست شناسی دیروز، امروز، فردا که سوالی در کنکور سراسری ندارد.
فصل دوم : گوارش و جذب مواد ۳ سوال
این فصل ۲ سوال به صورت ترکیبی با فصل های دیگر کتاب دارد.
فصل سوم : تبادلات گازی ۲ سوال
این فصل هم ۲ سوال ترکیبی با فصل های دیگر دارد.
فصل چهارم : گردش مواد در بدن ۵ سوال
فصل چهارم نیز ۴ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد.
فصل پنجم : تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲ سوال
این فصل ۲سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد.
فصل ششم : از یاخته تا گیاه ۳ سوال
این فصل سوال ترکیبی ندارد.
فصل هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲ سوال
این فصل نیز مانند فصل قبلی سوال ترکیبی ندارد.
داوطلبان با پاسخ دادن به سوالات پایه ی دهم ۳۴ درصد در کنکور سراسری  کسب می کنند.
 
پایه ی یازدهم
فصل اول : تنظیم عصبی ۳ سوال
این فصل ۱سوال ترکیبی با سایر فصل ها دارد.
فصل دوم : حواس ۳ سوال
این فصل سوال ترکیبی ندارد.
فصل سوم : دستگاه حرکتی ۲ سوال
این فصل نیز سوال ترکیبی ندارد.
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی که به صورت مستقل سوالی ندارد. اما ۲سوال ترکیبی با سایر فصل ها دارد.
فصل پنجم : ایمنی ۳ سوال
۱ سوال این فصل با سایر فصل ها سوال ترکیبی دارد.
فصل ششم : تقسیم یاخته سوالی ندارد.
فصل ششم فقط ۱ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد.
فصل هفتم : تولید مثل ۳ سوال
۲ سوال از این فصل با سایر فصل ها سوال ترکیبی دارد.
فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان ۲ سوال
این فصل نیز ۲ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد.
فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک ها ۱ سوال
این فصل سوال ترکیبی ندارد و ۱ سوال آن مستقل است.
داوطلبان با پاسخ دادن به سوالات این پایه ۳۴ درصد در کنکور سراسری کسب می کنند.
پایه ی دوازدهم
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی ۲ سوال
سوال ترکیبی ندارد.
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ۴ سوال
۲ سوال این فصل با سایر فصل ها ترکیبی است.
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها ۳ سوال
۲ سوال از فصل سوم به صورت ترکیبی با دیگر فصل ها می باشد.
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی ۱ سوال
۱ سوال ترکیبی دارد.
فصل پنجم : از ماده به انرژی ۱ سوال
سوال ترکیبی ندارد.
فصل ششم : از انرژی به ماده ۲ سوال
۱ سوال ترکیبی با دیگر فصل ها دارد.
فصل هفتم : فناوری های نوین زیستی ۱ سوال
سوال ترکیبی ندارد.
فصل هشتم : رفتارهای جانوران ۲ سوال
این فصل نیز سوال ترکیبی ندارد.
داوطلبان با پاسخ صحیح به سوالات این پایه نیز ۳۲ درصد دیگر در کنکور کسب می کنند.