آفتاب

وکیل دیوان عدالت اداریمحمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری با تخصص های وکالت از جمله: وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله دعاوی مربوط به امور شهرداری همانند اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بابت جریمه تخلفات ساختمانی و اعتراض و ابطال عوارض شهرداری و رای کمیسیون ماده ۷۷، شکایت بابت عدم صدور مجوز ساخت و اعتراض به آراء کمیسیون ماده ۹۹ استانداری و تخلفات ساختمانی در روستاها و شکایت از احکام تخریب کمیسیون‌های یاد شده و همینطور اعتراض به آراء تخلفات اداری و هیات های گزینش و دعاوی اداری همانند تغییر محل خدمت و تنزل مقام اداری کارمندان، اعتراض به رای قاضی کمیسیون چاه و دعاوی مربوط به تغییر کاربری در محاکم و دیوان عدالت اداری و شکایت از آراء شورای نظارت بر مدارس و اعتراض به ثبت ملک در فهرست آثار ملی در دیوان عدالت اداری و...
 
برخی از تخصص های وکالت محمد رضا کریمی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری ، وکیل متخصص شهرداری ، وکیل تخصصی کمیسیون ماده 77 ، وکیل دیوان عدالت در تهران ، وکیل برای شکایت از شهرداری ، وکیل متخصص دیوان عدالت ، وکیل امور شهرداری ، وکیل برای کمیسیون ماده 100

وکیل متخصص گزینش - وکیل با تجربه در تخلفات اداری
وکیل دیوان عدالت اداری ، وکیل برای تخلفات اداری ، اعتراض به آرای هیاتهای گزینش ادارات دولتی ، وکیل تخصصی تخلفات اداری


تلفن ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
۰۹۹۱۵۲۵۳۸۲۴
۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
نشانی :
خ ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و امیر اکرم خ هاشمی فر پلاک ۲۶ ط ۵ واحد ۲۲ (زنگ وکالت و دندانپزشکی)
تلفن: ۶۶۷۳۲۵۴۴ – ۶۶۷۳۷۶۷۱ - ۶۶۷۲۳۹۴۲