آفتاب

سخنان بزرگان جهان درباره زندگیطرز فکر خود را تغییر دهید تا دنیای شما عوض شود.

* طرز فکر خود را تغییر دهید تا دنیای شما عوض شود. “نورمن وینسنت”

* زندگی را فقط می توان با نگاه کردن به عقب فهمید اما مهمه بدونید که باید با حرکت رو به جلو زندگی کرد. “سورن کی یرکگور”

* نگاه خود را به ستاره ها بدهید و پا های خود بر روی زمین نگه دارید. “تئودور روزولت”

* خیلی خوبه که در زندگی خود یک روز مثل یک شیر زندگی کنید تا اینکه تمام عمر خود را مانند گوسفند زندگی کرده باشید. “الیزابت کنی”

* زندگی یک سؤال است و اینکه ما چگونه زندگی می کنیم، پاسخ ماست. “گری کلر”

* من عاشق کسانی هستم که می توانند در برابر مشکلات زندگی لبخند بزنند. “لئوناردو داوینچی”

* زندگی آن چیزی است که وقتی شما مشغول تهیه برنامه های دیگر هستید، اتفاق می افتد. “جان لنون”

* زندگی مثل ویولن زدن در جمع و یادگیری ساز زدن است. “ساموئل باتلر”
وبگردی