آفتاب

زندگی از نگاه "گری کلر"گری کلر یک کارآفرین و نویسنده پرفروش آمریکایی است. وی بنیانگذار کلر ویلیامز است که با شمارش نمایندگی، حجم فروش بسته و واحدهای فروخته شده بزرگترین شرکت املاک و مستغلات جهان است.

زندگی یک سؤال است و اینکه ما چگونه زندگی می کنیم، پاسخ ماست. “گری کلر”

گری کلر یک کارآفرین و نویسنده پرفروش آمریکایی است. وی بنیانگذار کلر ویلیامز است که با شمارش نمایندگی، حجم فروش بسته و واحدهای فروخته شده بزرگترین شرکت املاک و مستغلات جهان است. كلر، كلر ویلیامز را در زمینه آموزش و پرورش تأسیس كرد و بعداً آموزه های خود را نیز به چاپ رساند. کتابهای وی شامل نماینده املاک و مستغلات میلیونر، سرمایه گذار املاک و مستغلات و ONE Thing است. وی مدیرعامل فعلی و رئیس هیئت مدیره در كلر ویلیامز است و یكی از افراد با نفوذ در املاك و مستغلات به حساب می آید.