آفتاب

خوشبختی از نگاه شریعتیعلی شریعتی نویسنده، جامعه‌شناس و پژوهشگر دینی در ۲۹ خرداد سال ۱۳۵۶ در کشور انگلستان به شکل مرموزی درگذشت.

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند.

دکتر علی شریعتی

علی شریعتی مزینانی، مشهور به دکتر علی شریعتی ۲ آذر ۱۳۱۲ در مزینان از توابع سبزوار در خانواده‌ای مذهبی متولد شد، اجداد دکتر علی شریعتی همه از عالمان دین بوده بوده‌اند پدر پدر بزرگ علی شریعتی، ملأ قربانعلی، معروف به آخوند حکیم، مردی فیلسوف و فقیه بود که در مدارس قدیم بخارا و مشهد و سبزوار تحصیل کرده و از شاگردان برگزیده حکیم اسرار (حاج ملأ هادی سبزواری) محسوب می‌شد.
وبگردی