آفتاب

جملات زيبا از بزرگان تاريخسخنان تاریخی بزرگان

آبراهام لينكلن
 همه كس مي توانند بدبختي را تحمل كنند، اگر مي خواهيد اخلاق كسي را امتحان كنيد به او قدرت بدهيد
آلفرد دوموسه
 آدمي شاگردي است كه درد و اندوه او را تعليم مي دهد و هيچكس بدون احساس اين معلم قادر به شناسايي خود نيست
آناتول فرانس
 هيچ عيب ندارد كه شما فهيم و فيلسوف باشيد، ولي اگر هستيد طوري رفتار كنيد كه كساني كه با شما حرفي ميزنند شما را به سادگي خودشان تصور كنند
 هرگز با احساساتي كه از اولين برخورد نسبت به كسي پيدا مي كنيد نسنجيده اعتماد نكنيد
 خنده بهترين اسلحه جنگ با زندگي است
آنتوان چخوف
 انسان همان است كه خود باور مي كند
آنده ژيد
 هركس بايد راه زندگي خودش را پيدا كند و از آن راه برود، نه از راه زندگي ديگري
ابن سينا
 هرچه را شنيدي مادام كه دليلي بر خلاف آن نداري ممكن بدان
ابوالفضل بيهقي
 مردان بزرگ نام بدان گرفتند كه چون بر دشمن دست مي يافتند، نيكويي مي كردند و از او درمي گذشتند
ادوارد گيبن
 بادها و امواج سهمگين پيوسته طرف قابلترين ملاحان هستند
استاندال
 در تنهايي و عزلت هرچيزي را مي توان كسب كرد به استثناي شخصيت
اسپينوزا
 فقط تا حدي به لذت و تفريح بپرداز كه براي حفظ تندرستي ات لازم باشد
اسكار وايلد
 هميشه دشمنان خود را ببخش چيزي بيش از اين آنها را ناراحت نمي كند
امرسون
 اعتماد به نفس اولين راز كاميابي است
اميل زولا
 تا به حال بيشتر كساني موفق شده اند كه كمتر تعريف شنيده اند
اونوره دوبالزاك
 استعداد شگرف بدون اراده آهنين معني و مفهومي ندارد
باسيل والش
 اگر ندانيد به كا مي رويد چگونه توقع داريد با آنجا برسيد؟!
بايگون
 آميختن سخن راست با دروغ مانند عياري است كه به سكه هاي نقره و طلا نهند هرچند مايه استحكام مسكوك است، اما از بهاي آن مي كاهد
بتهوون
 اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش، زيرا آن شادي كه ما به ديگران ميدهيم به دل خود ما برمي گردد
بودا
 يك روز زندگي با روشن بيني، بهتر از صد سال عمر در تاريكي است
تولستوي
 همه مي خواهند بشريت را عوض كنند، ولي دريغا كه هيچكس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند
جان اشتاين بك
 هرچه سن و سال انسان بالا مي رود به همان نسبت در رابطه با تغيير و تحول از خودش مقاومت نشان مي دهد، به ويژه تغييراتي كه موجب بهتر شدن امور مي شود
جرج برنارد شاو
 فاجعه آميزترين حادثه در دنيا اينست كه فرد نابغه اي بي مرام باشد
 مزه زندگي بخاطر وجود مرگ از دست نمي رود، همانطور كه خنده ما از جدي بودن زندگي نمي كاهد
جرج هربرت
 سخنان آرامش بخش كاراتر از يك سطل آب براي خاموش كردن آتش است
جواهر لعل نهرو
 احتمالا در زندگي چيزي بدتر و خطرناك تر از ترس نيست
 به گذشته خود هرگز نمي انديشم مگر آنكه بخواهم از آن نتيجه اي بگيرم
چاچيت
 اگر امروز حتي يك كلمه از ديروز بيشتر بدانيد، مسلما شخص ديگري هستيد
چارلز فيلد
 بي مصرف ترين روزها روزي است كه در آن نخنديده باشيم
چستر فيلد
 روش سخن گفتن همان اندازه اهميت دارد كه خود موضوع مهم است، چه مردم پيش از آنكه قوه قضاوت داشته باشند، گوش شنوا دارند
حضرت محمد (ص)
 عبادت هفتاد قسم مي باشد كه برترين قسمت آن كوشش در راه حلال است
خواجه نصيرالدين طوسي
 با حكيم ستيزگي مكن، با لجوج مباحثه منماي و با اهل تهمت مصاحبه مجوي
خوان مانوئل
 آن فردي كه بي جهت و بي مورد از تو تعريف مي كند، خيال گرفتن آن چيزي را كه داري دارد
دكارت
 مطالعه كتاب هاي خوب، گفتگو با مردان شرافتمند گذشته است
 اگر طالب و جوياي واقعي حقايق هستي بايد دست كم يك بار در زندگي ات به تمام چيزها شك كني
دموكريتوس
 كسي كه به روي زندگي مي خندد به ريشه هاي عميق اعتماد به نفس نائل شده است، برعكس اين مسئله تصويرهاي ذهني منفي انسان موجب ياس و سرخوردگي او مي شود
رابيندرانات تاگور
 آنكه قصد نيكوكاري كرده باشد بر در مي كوبد و آنكه قصد عشق مي ورزد، درها را باز خواهد ديد
روسكين
 هر انديشه شايسته اي به چهره انسان زيبايي مي بخشد
ژان پل سارتر
 تفكر جوهر نبوغ است
سامرست موآم
 فاجعه بزرگ انسان ها در هلاك نوع بشر نيست، در دست شستن از عشق ورزيدن است
 مردم حتي وقتي هم كه از شما مي خواهند معايبشان را آشكارا به آنها بگوييد باز هم انتظار مديحه سرايي دارند
سروانتس
 از كف رفتن ثروت دنيوي يك غم است، از دست رفتن دوست خوب صد غم است، اما آنكه شهامتش را از دست مي دهد همه چيز را از كف داده است
سعدي شيرازي
 هركه بر زيردستان نبخشايد به جور زيردستان گرفتار آيد
 انديشه كردن كه چه گويم، از پشيماني خوردن كه چرا گفتم
سقراط
 اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند، بهتر از آنكه سخن گويي و خاموشت كنند
شادهلم استتر
 نشاط دروني عمر خود را مي توانيد با تعداد تبسم هايي كه بر لبان شما مي نشيند اندازه بگيريد
شاهپور اول
 سخن دانشمند همه اش حكمت است و امثال و كلام نادان تمامش كسالت است و ملال
شكسپير
 صورت شما كتابي است كه مردمان مي توانند از آن چيزهاي عجيب بخوانند
 از دست دادن اميدي پوچ و آرزويي محال، خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است
 ترجيح مي دهم ابلهي مرا خندان كند تا دانايي مرا غمگين سازد
 بزدلان قبل از مرگشان چندين بار ميميرند، وليكن شجاعان تنها يك بار طعم مرگ را مي چشند
شوپنهاور
 اشخاص فرومايه از عيب ها و خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند
فرانسيس بيكن
 فضايل كوچك در نزد عوام جلب تحسين مي كند و فضايل متوسط باعث تعجب ايشان مي شود و فضايل عاليه را اصلا نمي فهمند
فنلون
 خطاهاي ديگران را همچون خطاهاي خويش تحمل كن
كنفوسيوس
 عظمت و شكوه انساني ما اين نيست كه هيچ گاه سقوط نكنيم بلكه اين عظمت در آنجاست كه هر وقت افتاديم دوباره برخيزيم و تلاش را از سر گيريم
 انسان بزرگ با روي خوش رد مي كند و انسان كوچك با روي ترش مي پذيرد
كي چسترتن
 سكوت، حاضر جوابي غير قابل تحمل است
گاندي
 از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار
گوته
 خوشبخت ترين افراد كسي است كه فضيلت ديگران را قدر بداند و از خوشبختي ديگران نيز احساس مسرت كند
 كتاب محبت را به دقت مطالعه كردم، صفحات مسرت بخش آن را مختصر يافتم و تمام اوراق را با رنج و اندوه مالامال ديدم
لاروشفوكو
 اگر متكبر نباشيم از كبر ديگران شكايت نخواهيم كرد
 بعضي اشخاص چنان به خود مغرورند كه اگر عاشق بشوند به خود بيشتر عشق مي ورزند تا به معشوق
لاكودر
 اگر مي خواهي دقيقه اي خوشحال باشي انتقام بگير و اگر براي هميشه طالب خوشي هستي عفو كن
لوييزهي
 شفا يافتن يعني تكامل و پذيرفتن تمام اعضاي وجودمان، نه آنچه كه دوست داريم، بلكه تماميت وجودمان
 شما نمي توانيد درس هاي ديگران را به آنها ياد دهيد، آنها بايد خودشان اين كار را بكنند و زماني درس هايشان را ياد خواهند گرفت كه براي آن آماده باشند
مادر ترزا
 در اين جهان نياز به عشق و پذيرش آن را از نياز به نان خوردن بيشتر است
مارتين لوتركينگ
 اگر من پانصد سر داشته باشم همه را در راه حق مي دهم و حاضر نيستم از عقيده و ايمان خود دست بكشم

وبگردی