آفتاب

چیستان و معماهای سادهدر این بخش چیستان و معماهای ساده را برای تمرین و آشنا شدن بیشتر آورده ایم. در ابتدا اول سوالات را بخوانید و به جواب آن فکر کنید.

چیستان 1- چه چیزی باید قبل از استفاده شکسته شود؟
 تخم مرغ

چیستان 2- من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر هستم قد کوتاه دارم. من چی هستم؟
شمع

چیستان 3- کدام ماه از سال 28 روز دارد؟
همه ماه ها 28 روز را دارند!

چیستان 4- به چه سوالی هرگز نمی توانید پاسخ مثبت دهید؟
آیا هنوز خوابی؟

چیستان 5- آن چیست که همیشه در مقابل شماست، اما دیده نمی شود؟
آینده

چیستان 6- سوراخ های زیادی دارد ولی همچنان آب را در خود نگه می دارد؟
اسفنج

چیستان 7- یک خانه یک طبقه ایی وجود دارد که همه چیز (مثلاً دیوارها، درها، پنجره ها، مبلمان) در آن زرد است، پله های این خانه چه رنگی هستند؟
وجود ندارد. چون خانه یک طبقه دارد.

چیستان 8- آن چیست که هر گز آن را لمس نکرده اید ولی می توانید آن را بشکنید؟
قول

چیستان 9- آن چیست که بالا می رود ولی هرگز پایین نمی آید؟
سن

چیستان 10- آن مرد که در زیر باران بدون چتر و کلاه راه می رفت، حتی یک تار موی سرش خیس نشد. چرا؟
کچل بود

چیستان 11-آن چیست که هنگام خشک کردن مرطوب می شود؟
یک حوله

چیستان 12- من هر روز اصلاح می کنم، اما ریش من تغییر نمی کند. من چی هستم؟
آرایشگر مردانه

چیستان 13- چرا در آن قایقی  که مملو از جمعیت است، هیچ فرد تنهایی وجود ندارد؟
همه افراد قایق ازدواج کرده اند.

چیستان 14- آن چیست که نمی تواند صحبت کند اما وقتی با او صحبت می شود پاسخ می دهد؟
پژواک

چیستان 15- آن چیست که هر چه بیشتر باشد، کمتر می بینید؟
تاریکی
وبگردی