آفتاب

چیستان ها را با دقت بخوانید و کمی هم فکر کنید, بعد جواب ها را مشاهده کنیدچیستان یا چیست آن، یک گونه از پازل است که در آن شعر، نثر یا سوالی با بیان نشانه‌ها و ویژگی‌ها و مشخصات یک چیز معین یا توصیف آن چیز بی آنکه از آن نامی برده شود

1- آن چیست که چه پر باشد و چه خالی وزنش یکی است؟

پاسخ 1: نوار


2- آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟

پاسخ2: قارچ


3- آن کدام گیاه است که اگر نصفش کنی نیم آن لنگ و نیم دیگرش غصه باشد؟

پاسخ3: شلغم نیم آن لنگ است در معنی


4- بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟

پاسخ4: ساعت پاندول دار


5- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

جواب5: کاهو


6- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

پاسخ6: فنجان


7- رنگ سفید صخره ها آید میان سفره ها هركس نداند نام او مزه ندارد كام او.

پاسخ7: نمک


8- آن چیست که گردن دارد اما سرندارد. دست دارد اما پای ندارد؟

پاسخ 8: کوزه


9-موجود سرد و بی جان. گیرد ولی دوصد جان. دهان تنگ و تاریک. گردن دراز و باریک.

پاسخ 9: تفنگ


10- یک زن وشوهر هفت پسردارند و هر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند؟

پاسخ 10: ده نفر


11- چه پرنده ای است اگر نامش را برعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

پاسخ 11: غاز


12- آن چیست می خورد خون سیاه می رود راه سفید؟

پاسخ 12: قلم نی


13- آن چیست که با یک نجوا می توان شکست؟

پاسخ 13: راز


14- آن چیست كه خود ریسد و خود بافد جامه. پوست در پوست گرد یكدیگر؟

پاسخ 14: عنكبوت


15- نام گلی است که باحذف کردن حرف اولش روی آب شناورمی شود؟

پاسخ 15: شقایق


16- من وقتی جوان هستم قد بلندی دارم و وقتی پیر شدم کوتاه قد می شوم . من چه هستم؟

پاسخ 16: شمع
وبگردی