آفتاب

اگر به این 7 معما پاسخ دهید باهوش هستید!در این مطلب قصد داریم 7 معما را به شما معرفی کنیم که فقط افراد باهوش و نسبتاً نابغه می‌توانند به درستی به آن‌ها پاسخ دهند

چیستان های ناب و جذاب برای باهوش ها


1- آن چیست که روز را کنار پنجره می گذراند، و هنگام غذا کنار میز است و شب ها ناپدید می شود؟

2- آن چیست که گرداگرد درخت و چوب است اما هیچگاه به داخل درخت و چوب نمی رود؟

3- این چیه که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

4- برگ سبز چمنی، ورق ورق تو می شکنی؟

5- آن چیست که جان دارد و نفس نمی کشد؟

6- آن چیست که پر دارد و پرواز نمی کند؟

7- کدام رازداری است که تا سرش را نبریم رازش را نمی گوید؟  جواب:


1- مگس

2- پوست درخت

3- نقطه

4- کاهو

5- فنجان

6- پرگار

7- نامهوبگردی