آفتاب

مجموعه ضرب المثل خنده دار فارسی با معنی و مفهومضرب المثل هاي‌ فارسی بسیار جذاب و کوتاه و پر معنی می‌باشد. ضرب المثل کمک می کند آموزش هایی را ساده و زیبا بیان کنیم تا دیگران از ان درس بگیرند.

از اون ماست کل عباس، چشام دید و دلم خواست.

(این ضرب المثل درباره شخص هوسبازی به کار می‌رود که هر چه ببیند، دلش بخواهد.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از اون نترس که‌های و هو داره، از اون بترس که سر به تو داره.

(یعنی: آن کسی که سر به زیرتر است، آب زیر کاه‌تر است.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

 از این حسن تا آن حسن صد گز رسن.

(اشاره به دو چیز ظاهراً مشابه که از نظر ارزش و مقام تفاوت زیادی باهم داشته باشند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از تو عباسی، از من رقاصی.

(یعنی: تو پول بپرداز. من هر کاری که تو گفتی، انجام می‌دهم.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از خر می‌پرسی چهارشنبه کیه؟

(کنایه از آدم‌های آبله که از آن‌ها انتظار فکر کردن و پاسخ درست دارند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_


 از درد لاعلاجی به گربه می‌گه خانم باجی.

( وقتی که به ناچار مجبور به پذیرش چیز یا کس دیگری بشوند، این ضرب المثل را به کار می‌برند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از نخورده بگیر، بده به خورده.

(یعنی: آدم‌های دارا حریص‌تر هستند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اسب و خر را که یک جا ببندند، اگر هم بو نشوند هم خو می‌شوند.

(این ضرب المثل درباره اهمیت دوستی و تاثیر دوستان بر یکدیگر به کار می‌رود.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

افاده‌ها طبق طبق، سگ‌ها به دورش وَق و وَق.  

(معمولا سگ‌ها به طرف ژنده‌پوش بی چیز پارس می‌کنند؛بنابراین کسی که تازه به جایی رسیده، نمی‌تواند نزد کسی که سابقه فقر و بی‌نوایی‌اش را می‌داند، فخر فروشی کند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر جراحی، پیزی خودتو جا بنداز.

(نظیر: اگر لالایی بلدی، چرا خوابت نمی‌برد؟)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی می‌کرد.

(این ضرب المثل درباره افراد پرمدعا به کار می‌رود که خانواده‌های معمولی دارند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه پشیمونی شاخ داشت، فلانی شاخش به آسمان می‌رسید.

(کنایه از پشیمانی بسیار)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه تو مرا عاق کنی، من هم ترا عوق می‌کنم.

(این ضرب المثل درباره کسانی به کار می‌رود که مرتبا سر هر موضوع کوچکی فرزندان خود را به عاق تهدید می‌کنند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر خیر داشت، اسمشو می‌گذاشتند خیرالله.

(منظور انسان‌هایی است که خیرشان به کسی نمی‌رسد.)

***

اگه دعای بچه‌ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی‌موند.

(این ضرب المثل را در پاسخ به کسانی به کار می‌برند که می‌گویند دعای بچه‌ها مؤثرتر است.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه روت نمی‌شه غربیل بگیر جلوت.  

(به تمسخر به کسی می‌گویند که از انجام کاری یا رفتن به جایی و یا در بیان مطلبی بی‌مورد و بی‌دلیل خجالت بکشد.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه می‌زد.

(نظیر: اگه لالایی بلدی، چرا خوابت نمیبره.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگه لر نره به بازار، بازار می‌گنده.

(کنایه از افرادی که همه چیز‌های بنجل بازار را می‌خرند.)

گربه دستش به گوشت نمی‌رسه، می‌گه بو میده.

(در مورد کسی به کار می‌رود که از به دست آوردن خواسته خود محروم و ناامید شده باشد و روی آن چیز عیب بگذارد و این طور خود یا دیگران را قانع می‌کند که مناعت طبع دارد.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

مسکین خر اگر چه بی تمیز است؛ چون بار همی‌برد، عزیز است.

(کنایه از آدم‌های زحمت‌کش است که در همه جا راه دارند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نازکش داری نازکن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن.

(حسرت کسی را خوردن که مورد مهر و عنایت بی‌حد قرار گرفته است.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

نازکش داری ناز کن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن.

(این ضرب المثل را افرادی که مورد بی‌مهری قرار گرفته اند، به کار می‌برند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هر کی گفت: نون و پنیر، تو سرت را بگذار و بمیر.

(این ضرب المثل را درباره آدم بی خاصیت و پر حرف به کار می‌برند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

همه را برق می‌گیرد، ما را چراغ موشی.

(یعنی: اگر آدم‌های درست و حسابی به دیگران جذب می‌شوند، آدم‌های بی ارزش به ما جذب می‌شوند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکی می‌مرد ز درد بینوایی، یکی می‌گفت: خانوم زردک می‌خواهی؟

(کنایه از افرادی که شخص دارای مشکل را درک نمی‌کنند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکی نون نداشت بخوره پیاز می‌خورد که اشتهاش باز شه.

(این ضرب المثل درباره کسانی به کار می‌رود که به جای پیدا کردن راه حل، خود را دچار مشکلات بیشتر می‌کنند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یکی یه دونه یا خل می‌شه یا دیوونه.

(کنایه از بچه‌های یکی یک دانه خانواده که لوس می‌شوند.)

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یه لاش کردیم نرسید. دولاش کردیم که برسد.

(این ضرب المثل درباره کسانی به کار می‌رود که وقتی کارشان از پیش نمی‌رود، آن را مشکل‌تر می‌کنند.)
وبگردی