آفتاب

جالب‌ترین ضرب‌المثل‌های مفهومی انگلیسی درباره تجربه‌های زندگیضرب المثل ها گفته‌های مشهوری هستند که به موضوع خاصی اشاره می کنند. با یادگیری ضرب المثل های آسان انگلیسی می‌توانید مهارت‌های زبان انگلیسی خود را گسترش دهید. با ما در آفتاب همراه باشید تا این ضرب المثل ها را یاد بگیرید.

· Laughter is the best medicine | خنده بهترین دارو است


· He who laughs last, laughs best | کسی که آخر می‌خندد، بهترین می‌خندد 


· Everybody laughs in the same language | همه با یک‌زبان یکسان می‌خندند


· Better late than never | دیر از هرگز بهتر است


· When in doubt, do nothing | در زمان شک، کاری نکن


· Better an egg today than a hen tomorrow | امروز یک تخم‌مرغ، بهتر از فردا یک مرغ


· You never know what is enough unless you know more than enough |تو هرگز نمی‌دانی چقدر کافی است مگر اینکه تو بیشتر از اندازه بدانی


· Experience is the best teacher | تجربه بهترین معلم است


· You’re only young once  |آدم  همیشه که جوان نمی‌ماند؛ قدر جوانی را بدان   


· You win some/a few; you lose some/a few | زندگی برد و باخت دارد


· You are what you eat. | غذای انسان ماهیت انسان را می‌سازد


· You have taken the good with the bad | باید خوب را با بد پذیرفت
وبگردی