آفتاب

بهترین ضرب المثل های ایرانیضرب المثل هاي‌ ایرانی بسیار جذاب و کوتاه و پر معنی می‌باشد. ضرب المثل کمک می کند آموزش هایي را ساده و زیبا بیان کنیم تا دیگران از ان درس بگیرند.

ضرب المثل های ایرانی

~~✦✦~~

 از درد لاعلاجی به گربه می‌گه خانم باجی.

( وقتی که به ناچار مجبور به پذیرش چیز یا کس دیگری بشوند، این ضرب المثل را به کار می‌برند.)

~~✦✦~~

 آش کشک خاله‌ته، بخوری پاته، نخوری پاته.

(یعنی: این کار را باید انجام دهی. چه دلت بخواد چه دلت نخواد.)

~~✦✦~~

 انگور خوب نصیب شغال می‌شه.

(کنایه از دختران زیبا که دچار شوهران زشت و بد اخلاق می‌شوند.)

~~✦✦~~

 آسوده کسی که خر ندارد، از کاه و جو اش خبر ندارد.

(یعنی: آدم فقیر نگران از دست رفتن مالش نیست.)

~~✦✦~~

 پز عالی، جیب خالی.

(یعنی: پرمدعا و بی پول.)

~~✦✦~~


ضرب المثل های افغانی


~~✦✦~~

 آب از سر بند بسته می‌شود

معنی: باید هر اصلاحی را از مبدا و منشا آن انجام داد.

~~✦✦~~

 پیل هرچی مردنی بشه د شکمش یک زانو آوه

معنی: فیل هر چه مردنی‌تر باشد در شکمش یک زانو آب موجود است.

~~✦✦~~

آو طرف آو ریز خو موره

معنی: آب به طرف آبریز خود می‌رود.

~~✦✦~~

خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود

معنی: پس از برخورداری از شیرین کامی‌ها و خوشی‌های زودگذر گفته می‌شود یا در جایی که شخصی یا جمعی برای انجام کار دست به کار شوند،

ولی حادثه غیرمترقبه‌ای آن‌ها را از ادامه خدمت‌گزاری باز دارد و به نتیجه‌ای نرسیده باشند.

~~✦✦~~

دیگ شریکی را سر چهار راهی مشکن

معنی: کاری که چند تن در آن شریک باشند غالباً به دلیل اختلافات نتیجه خوبی نمی‌دهد. یا به عبارتی آشپز که دوتا میشه غذا یا شور میشه یا بی نمک.

~~✦✦~~

کار کو به اندازه که از دست و پای نندازه

معنی: کار را با قاعده انجام بده تا از دست و پا نیفتی

~~✦✦~~

 دیر آید درست آید
وبگردی