آفتاب

انواع ضرب المثل ایرانی جالب و قدیمیضرب‌المثل یا زبانزد گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست، با این‌ حال، در سخن به‌کار می‌رود.

انواع ضرب المثل ایرانی:

هر که نان از عمل خویش خورد منت حاتم طایی نبرد – نباید به دیگران متکی بود .

هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد – باید سختیها را برای رسیدن به هدف تحمل کرد .

هفت خوان رستم را طی کردن – کار بسیار سخت را برای رسیدن به هدف تحمل کرد .

همه را برق میگیرد ما را چراغ نفتی – شانس و اقبال دیگران بیشتر از ماست .

هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن – تملق بیجا گفتن .

هوا گرگ و میش است – نه تاریک است نه روشن .

هیچ کاره ی همه کاره – آدم هیچ کاره هود را همه کاره می پندارد .

یاسین به گوش خر خواندن – کار بی حاصل انجام دادن .

یال و کوپال داشتن – سرو وضع خوب داشتن .

یک دستی گرفتن – کسی را کمتر از آنچه هست پنداشتن .

یک ستاره توی آسمان ندارد – ادم بی شانس و اقبال است .

یک شب هزار شب نمی شود –به تعارف به مهمان می گویند .

یک کلاغ چهل کلاغ کردن – اغراق و مبالغه نمودن + غیبت زیاد .

یک بز گر گله را گرگین می کند- یک همنشین بد دیگران را هم به فساد می کشاند .

یکی به نعل میزند یکی هم به میخ – هر دو طرف را مراعات می کند .

یک گوش در است و گوش دیگر دروازه – کسی که مطلبی را به خاطر نمی سپارد .

یکی را پی نخود سیاه فرستادن – به بهانه ای او را از میدان خارج کردن .

یکی نان نداشت بخورد پیاز می خورد تا اشتهایش باز شود .- کار نابخردانه کردن .

با اون زبون خوشت، با پول زياد، يا با راه نزديكت !

اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

 پیش از چوب غش و ریسه می رود

بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

 با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

به یکی گفتند : بابات از گرسنگی مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

بمرگ ميگيره تا به تب راضی بشه !

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

تا مردم سخن نگفته باشد عیب و هوش نهفته باشد

توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت

اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !

اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!

میمون پیر دستش را داخل نارگیل نمی کند

صد رحمت به دزد سرگردنه

از این ستون به آن ستون فرج است

آش کشک خاله ات رو بخوری پاته نخوری پاته

پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود

بوجار لنجونه از هر طرف باد بیاد، بادش میده !

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه !

حسود از نعمت حق بخیل است و بنده بی گناه را دشمن می داند: حسادت.

حال درماندگان کسی داند که به اصول خویش درماند:

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده !

بعد از هفت كره، ادعاي بكارت !

خاشاك به گاله ارزونه، شنبه به جهود !

خار را در چشم ديگران مي بينه و تير را درچشم خودش نمیبینه !

گر تو بهتر ميزني بستان بزن !

 خدا خر را شناخت، شاخش نداد !

خدا داده بما مالي، يك خر مانده سه تا نالي !

گر گدا كاهل بود تقصير صاحبخانه چيست ؟!

گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده !

گرهي كه با دست باز ميشه نبايد با دندان باز كرد !

خدا دير گيره، اما سخت گيره !

گوسفند بفكر جونه، قصاب به فكر دنبه !

گوشت جوان لب طاقچه است !

بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !

اینو که زاییدی بزرگ کن !

ضرب المثل این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !

رزرو آلاچیق های اختصاصی شاخه نبات

تردید و دودلی قبل از ازدواج

چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده: با تجربه تر است.

چغندر به هرات زیره به کرمون: هر چیزی به جای خودش.

چیزی که عوض داره گله نداره

اگر زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !

اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !

جواب ابلهان خاموشیست

جانماز آب کشیدن

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !

برعکس نهند نام زنگي كافور !

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم !

جایی نمیخوابه که آب زیرش بره !

از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !

از هر چه بدم اومد، سرم اومد !

از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !

اسباب خونه به صاحبخونه میره !

از دور دل و میبره، از جلو زَهره رو !!

از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !

از شما عباسی، از ما رقاصی !

اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !

گيسش را توي آسيا سفيد نكرده !
وبگردی