آفتاب

معرفی کتاب ادبستان در کتابخانه عطار نیشابوریکتابخانه عطار نیشابوری با همکاری مدیریت مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۰ هرروز یک عنوان کتاب با نام  "ادبستان" باهدف آشنایی با فرهنگ کتاب و کتاب خوانی معرفی میکند،
عنوان کتابها بر مبنای مناسبت و زمان خاص با تشریح مختصری از موضوع کتاب به علاقمندان  در شبکه اجتماعی فرهنگسرای عطار"اینستاگرام" به نشانی farhangsara_attar  بارگزاری میشود.

وبگردی