آفتاب

دو بیتی های عاشقانه بابا طاهرمجموعه ای از قشنگ ترین دوبیتی های بابا طاهر

 

اگر یار مرا دیدی به خلوت


بگو ای بی‌وفا ای بیمروت


گریبانم ز دستت چاک چاکو


نخواهم دوخت تا روز قیامت

------------------------------------------------- 

دلی دیرم خریدار محبت


کز او گرم است بازار محبت


لباسی دوختم بر قامت دل


زپود محنت و تار محبت 

------------------------------------------------ 

دو چشمم درد چشمانت بچیناد


مبو روجی که چشمم ته مبیناد


شنیدم رفتی و یاری گرفتی


اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

------------------------------------------------

عزیزا کاسهٔ چشمم سرایت


میان هردو چشمم جای پایت


از آن ترسم که غافل پا نهی تو


نشیند خار مژگانم بپایت

------------------------------------------------

نمیدانم دلم دیوانهٔ کیست


کجا آواره و در خانهٔ کیست


نمیدونم دل سر گشتهٔ مو


اسیر نرگس مستانهٔ کیست
وبگردی