آفتاب

ایران وارد مرحله جدیدی از اقتدار ملی در عرصه‌های بین المللی شدکارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص پهلو گرفتن نفت کش ایران در ونزوئلا با توجه به تحریم ها و تهدیدها از سوی آمریکا گفت: ایران وارد مرحله جدیدی از اقتدار ملی در عرصه های بین المللی شده استوبگردی