آفتاب

گزارش تصویری سومین روز جشنواره فیلم فجرگزارش تصویری از سومین روز جشنواره فیلم فجر

عکاس: فاطمه مهدوی