آفتاب

نشست ستاد مدیریت بحران با موضوع کرونانشست ستاد مدیریت بحران با موضوع کرونا صبح امروز چهارشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.

نشست ستاد مدیریت بحران با موضوع کرونا صبح امروز چهارشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
وبگردی