آفتاب

مراسم روز پزشک در آرامگاه حکیم ابوعلی سینامراسم روز پزشک و آیین ادای احترام به حکیم ابوعلی سینا ،صبح پنجشنبه در آرامگاه بوعلی سینای همدان برگزار شد.

منبع: مهر
وبگردی