آفتاب

شلوغی بازار تهران در شرایط قرمز کرونابا وجود اعلام وضعیت قرمز در شهر تهران هم‌چنان ازدحام و شلوغی در بازار تهران دیده می‌شود و مغازه‌ها در بازار باز هستند.

منبع: آژانس عکس ایران