آفتاب

روزهای قرنطینه...کم‌تر از یکسال است که ویروس کرونا مهمان ناخوانده خانه‌های ما شده. کرونا زندگی همه ما را تغییر داد و شیوه جدیدی از زندگی با وسواس‌های بهداشتی را وارد خانه‌ها کرد.

کرونا روش جدیدی از زندگی را به من یاد داد. اکثر اوقات در خانه می‌مانم، بیشتر خریدهایم را اینترنتی انجام می‌ دهم، نان و شیرینی را خودم در خانه می‌پزم، آموختن زبان انگلیسی را دوباره شروع کردم، دعا و مناجات می‌کنم بخصوص برای رفع کرونا و شفای مریض‌ها، برای همسرم غذاهای مورد علاقه‌اش را می‌پزم، با هم فیلم می‌بینیم و گفتگو می‌کنیم. و البته مدام سطوح مختلف خانه و خریدهایم را ضدعفونی می‌کنم.
این روزها کرونا موج سوم شیوع خود را در کشور سپری می‌کند، روزانه هزاران نفر مبتلا و صدها نفر جان می‌دهند. من و اطرافیانم خانه‌نشینی و قرنطینه را جدی گرفتیم و تا به امید خدا بر کرونا غلبه کنیم.

فارس


گالری تصاویر