آفتاب

روح زندگی در زاینده رودآب زاینده رود اصفهان عصر نوزدهم تیر ماه از سد نکوآباد رها سازی شد و با گذر از شهرستان فلاورجان و محمود آباد و گذر از پل‌های اصفهان به مرکز شهر رسید.

از زمان بازگشایی، رودخانه فقط ۱۰ روز جاری خواهد بود که فقط برای آبیاری باغات شرق اصفهان در نظر گرفته شده است.
وبگردی