آفتاب

دومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستاندومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان صبح روز چهارشنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۰ برگزار شد

منبع: مهر


گالری تصاویر