آفتاب

خسارت‌ های سیل به صیفی‌ کاران سرخهاین روزها زمان برداشت خربزه و صیفی‌جات است. اما سیلاب‌های اخیر در شهرستان سرخه‌ به صیفی‌کاران خسارت‌های زیادی وارد کرد و زحمات چندین ماهه کشاورزان سرخه‌ای را با خود بُرد.

سطح زیر کشت خربزه در این شهرستان، بیش از ۴۸۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شد به‌طور میانگین از هر هکتار بین ۱۵ تا ۲۰ تن محصول برداشت شود که دستخوش قهر طبیعت شده است.

فارس
وبگردی