آفتاب

جولان کرونای انگلیسی در بازار شب عیدحفظ فاصله اجتماعی و قرنطینه شخصی دو راه موثر برای کاهش شیوع بیماری کووید-۱۹ است.

اما چرا با وجود تاکید مرتب نهادهای بهداشتی معتبر دنیا، نظیر سازمان بهداشت جهانی مبنی بر تاثیر هنگفت کاهش تماس‌های فردی بر روند شیوع این ویروس، هنوز خیلی‌ها توجهی به این مساله نمی‌کنند و تمهیدات سختگیرانه را نادیده می‌گیرند.
باوجود شیوع کرونای انگلیسی در چند روز اخیر در کردستان رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی باید بیش از پیش مورد توجه شهروندان به ویژه در شهر سنندج قرار گیرد.
با نزدیک شدن به عید نوروز و شیوع کرونای انگلیسی در کردستان و عدم رعایت فاصله‌گذاری هوشمند بیش از پیش و کم‌شدن حساسیت‌ها، عدم رعایت اصول بهداشتی و حفظ نشدن فاصله فیزیکی، و خیابان‌های پرتردد و‌شلوغ‌، اوضاع را به سمت وضعیت قرمز خواهد کشاند.

فارس