آفتاب

"جنگل دشت شاد"جنگل زیبا و سرسبز "دشت شاد" در بخش کالپوش شهرستان میامی و در فاصله ی حدود ۱۲۰ کیلومتری از شهرستان میامی و فاصله ی حدوداً ۳۵۰ کیلومتری شمال شرقی از مرکز استان سمنان در فاصله ی کمتر از ۵ کیلومتری از روستایی به همین نام قرار دارد، همچنین روستاهای حسین آباد، سوداغلن، نام نیک، نردین و... از جمله روستاهای دیگر بخش کالپوش هستند که در همسایگی روستا و جنگل دشت شاد قرار دارند.

جنگل دشت شاد در مرز مشترک با سه استان سمنان، خراسان شمالی و گلستان قرار دارد، پوشش گیاهی غالب منطقه جنگلی است و گونه‌های درختی آن جزو درختان جنگلی پهن‌برگ خزری محسوب می‌شوند. همچنین گونه‌های متنوعی از جانوران در رده‌های مختلف مانند پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهی‌ها در جنگل دشت شاد یافت می‌شود
وبگردی