آفتاب

تحویل دفتر کار وزیر امور خارجه به امیرعبداللهیانحسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دولت سیزدهم ظهر پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین دیدار و گفت و گو کرد و طی مراسمی، پس از تحویل دفتر کار خود در وزارت امور خارجه محمدجواد ظریف را بدرقه کرد.

منبع: مهر
وبگردی