آفتاب

اینجا تهران است؛ جایی که نمی‌توان نفس کشیدبراساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران سه‌شنبه ۲۳ دی‌ماه، کیفیت هوای پایتخت با شاخص میانگین ۱۸۴ در شرایط ناسالم برای همه افراد قرار داشت.

همچنین کیفیت هوا در چهار ایستگاه فراتر از شاخص ۲۰۰ رفته و در شرایط بسیار ناسالم قرار گرفته بود.

منبع: ایسنا


گالری تصاویر


وبگردی