آفتاب

اولین جلسه دادگاه مدیران سابق بانک مرکزیاولین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

منبع: میزان
وبگردی