آفتاب

افطار با سپیدپوشان اورژانسبا شروع ماه مبارک رمضان، زمانی که همه روزه داران در کنار خانواده‌های خود هستند امدادگران اورژانس و فوریت‌های پزشکی و بسیاری از مشاغل دیگر بودن در کنار خانواده را فدای آسایش دیگران می‌کنند.

پایگاه های اورژانس تهران هم در تمام ساعات شبانه روز در ماه مبارک رمضان مانند سایر ایام سال در حالت آماده باش هستند تا در این شرایط کرونایی بیماری معطل رسیدن کادر درمان نباشد. سفره افطار بسیاری از افراد در محل کار پهن است تا به هنگام اذان در کنار سایر همکاران روزه خود را باز کنند، اما گاهی این افراد افطار نکرده مجبورند برای نجات جان یک هم‌وطن از پای سفره بلند شوند و به ماموریت بروند.
وبگردی