آفتاب

آخرین ساعات ۹۹هرچند شیوع ویروس کرونا در ایران، فضای ذهنی و روانی شهروندان و همچنین فضای عمومی شهرهای مختلف از جمله تهران را با تغییری محسوس مواجه کرده، اما معابر پایتخت هنوز هم حال و هوایی از عید را در خود نمایان دارد؛ حال و هوایی که از خلوتی نسبی خیابان‌ها و گذرها تا ظاهر آدم‌هایش می‌شود فهمید متفاوت با سال‌های قبل است.

البته بارها تاکید شده که بهترین راه برای مقابله با شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا، ماندن در خانه است، با این حال هنوز هم هستند عده قابل توجهی که ترددهای غیرضروری خود در روزهای پایانی سال را ممنوع یا محدود نکرده‌اند. این گزارش، گوشه‌هایی از حال و هوای خیابانهای ولیعصر و جمهوری اسلامی تهران در روزهای پایانی سال ۹۹ و کمی مانده به ۱۴۰۰ است.

ایسنا
وبگردی