آفتاب

آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴خورشید گرفتگی امروز یکم تیرماه حدود ۰۹:۰۵ صبح به وقت ایران آغاز شد؛ بیشترین گرفت در زمان حدود ۱۰:۲۰ صبح به وقت ایران و آخرین تماس در زمان حدود ۱۱:۳۷ صبح به وقت ایران بود. این خورشید گرفتگی را آخرین خورشید گرفتگی قرن ۱۴ هجری شمسی می‌نامند.

ایسنا

عکس: عبدالواحد میرزازاده/ علیرضا محمدی/ امیر حسین خورگویی/ محمد مهدی قدیمی/ محسن اسماعیل زاده/ مسعود محقق/ منا صیافی/ معین آذری/ علی اصغر فتوت/ پیمان شاه ثنایی


گالری تصاویر


وبگردی