آفتاب

آئین خیمه سوزان ظهر عاشورا در بازار تهرانآئین خیمه سوزان ظهر عاشورا همراه با تعزیه خوانی واقعه کربلا ظهر پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۴۰۰ در چهارراه گلوبندک بازار تهران برگزار شد.

منبع: مهر