آفتاب

کلید مذاکره با آمریکا در دست ایران است / برد جو بایدن در انتخابات آمریکا مسلم استفریدون‌ مجلسی گفت‌:

در صورتی که ترامپ در رقابت با بایدن شکست بخورد و دموکرات‌ها راهی کاخ‌سفید شوند.

فضا برای مذاکره غیرمستقیم بین ایران و آمریکا فراهم خواهد شد و حتی می‌توان به بازگشت آمریکا به برجام امیدوار بود.
وبگردی