آفتاب

تقابل قرمز و آبی این بار در جام حذفیاین بازی امروز ساعت ۱۹:۰۰ در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار می شود