آفتاب

«قُلّك بی‌ تَه»هيچ ملت و كشوری بدون "داشته"به جایی نرسیده است. داشته‌ها بر دو قسمند؛ یا میراث باقیمانده از گذشتگان است که فقط تأمین اندکی از نياز زمانه را می‌کند و همچون قلک هاي قابل شكستن، موجودی‌اش به انتها می‌رسد یا داشته‌های ناشی از" تولید" است، ملت‌های بی‌تولید، بسانِ درراه‌ماندگان محتاجند!

اگر بخواهیم از جایی که نشسته‌ایم، برخیزیم و پیش برویم، چاره کارمان فقط و فقط تولید و تولید و تولید است.
تولید در حدّ نیاز، ممكن است ما را ‌ایستاده نگه دارد، اما اين تولید فراتر از نیاز است،كه ما را به پیش می‌برد. اگر خواهان سرعت، توسعه و پیشرفت دائمی هستیم،بايد جَست تولید را جُست خود سازيم!.
سالیانی است که بر سر تولید، سخن‌ها گفته و سال‌شماری‌ها صورت گرفته است، اما وضعیت امروز اقتصادي جامعه ما حاکی از ركود توليد ودست‌نیافتن به مقام مطلوب تولید است. اینکه یک مقام ارشد کشوری، موجودی کالا در بازار را نشانِ خوبِ وضعیتِ تولید کشور می‌داند، یک سخن انحرافی و آدرس غلط دادن عليه توليداست، تولیدی که پشتوانه بازار مطمئن و پيشروانه مصرف پایدار نداشته باشد، تولید نیست، تولیدی که با قیمت گران و فراتر از وُسع بازار مصرف، عرضه شود، تولید نیست، تولیدی که قدرت صدور و رقابت با هم نوعان نداشته و ریالش به ارز خارجی فراتر از ریال تبدیل نشود، تولید نیست!
گام نخست تولید، نیازمند فرهنگ شناسي است و هیچ تولیدی جز بر پایهٔ فرهنگ زایش، فرهنگ کوشش و فرهنگ فرانگرش ملی، متولد نمی‌گردد و رشد نمی‌یابد!