آفتاب

عاطفه‌ی آدم نیاز به مراقبت داره، یک مراقبت مستمر و یک‌سره...من فهمیدم که عاطفه‌ی تکه‌و‌پاره تووو مسیر زندگی به دردمون نمی‌خوره. ما لازمه گاهی جسارتمون رو بزاریم و جواب بدیم. جواب بدیمو هوای عاطفه‌مون رو داشته‌ باشیم.

‎یه مهارتی هست که بیشتر بهش میاد یه نوع جسارت باشه این‌که بتونیم به روی طرف‌ مقابلمون بیاریم! معمولا خیلیامون مراعات می‌کنیم، می‌ترسیم و زبانمون نمی‌چرخه ما خیلی‌‌وقتا می‌رنجیم اما درمیونش نمیذاریم خیلی‌وقتا می‌فهمیم طرفمون راست نمیگه، صبورانه می‌گذریم و خیلی‌وقتا می‌دونیم با ما سر ناسازگاری داره  اما بنابه‌دلایلی کوتاه میاییمو هیچی نمی‌گیم.

همین هیچی نگفتنا رفته‌رفته بلای جونمون میشه. ما هیچ نمی‌گیم و اونا هرچی دلشون می‌خواد می‌گن و تفسیرهای دلبخواهی می‌کنن. این مراعات‌کردنِ ما میشه یه موریانه‌ی عاشق عاطفه ! میوفته روی عاطفه‌مون و اونو شبونه، درخفا، آروم ‌آروم و بی‌صدا می‌خوره. یه وقتایی لازمه دست از این هیچ‌نگفتنا برداریم، به‌روی طرفمون بیاریم و کوتاه نیاییم تا موریانه‌ها رو تُف کنیم بیرون! من فهمیدم که عاطفه‌ی تکه‌و‌پاره تووو مسیر زندگی به دردمون نمی‌خوره. ما لازمه گاهی جسارتمون رو بزاریم و جواب بدیم. جواب بدیمو هوای عاطفه‌مون رو داشته‌ باشیم.
عاطفه‌ی آدم نیاز به مراقبت داره، یک مراقبت مستمر و یک‌سره.

روز نوشت
شاهين استقبالى
وبگردی