آفتاب

«دولت و ملت بورسی»بسياری از مردم به‌رغم بی‌اعتمادی‌شان به تصميمات اقتصادي دولت برای حفظ ارزش ريال و گذران زندگی روزمره، شندرغاز داشتهٔ خود را به بورس آورده‌اند تا سودی ببرند...

 بسياری از مردم به‌رغم بی‌اعتمادی‌شان به تصميمات اقتصادي دولت برای حفظ ارزش ريال و گذران زندگی روزمره، شندرغاز داشتهٔ خود را به بورس آورده‌اند تا سودی ببرند، اما با ديدن برخی علائم ناثباتی در اين بازار مالی، خاطرهٔ تلخ سپرده‌گذاری‌های سوخت‌شده در صندوق‌ها و مؤسسات مالي برايشان تداعي و زنده شده و در مجامع و دفاتر و فضاهای مجازی بورسی چنين گفته و می‌گويند كه زیان و ضرر بازار بورس بسیار بیشتر از نفع آن است و اگر سودی عارض شود، مقطعی بوده و دیری نخواهد پایید که بساط اين سودهای اندك هم برچیده خواهد شد و مردم می‌مانند و تحمل رنج ورشکستگی حاصل از تلاش دولت! برای رفع و دفع بیچارگی‌ها و جبران کسری‌های بودجه‌اش!!
جناب رييس جمهور!
اكنون اين شما هستيد و اينهمه خاطرات تلخ و ترش اقتصادی زاييده و به‌جای‌مانده از دولت دوم شما برای مردم؛ از شكست بازار‌های مناطق آزاد تا افزايش‌های ناگوار ارزهای خارجی، طلا و سكه و مسكن و تورم‌های سنگين در همه مايحتاج مردم! تا بيكاری‌های تحميلی و كاهش توليد و صادرات و...
شما می‌توانستيد اندكی از اين تلخی‌ها را با مثبت‌نگه‌داری هميشگی بورس، به شيرينی نزديك و تبديل كنيد و اين موفقيت، صرفاً با ترجيح‌دادن نفع مردم بر منافع دولت شدنی خواهد شد، شما و كارگزاران‌تان در اين چند سال، براي تأمین هزينه‌های سنگين دولت، به‌جای نفت‌های نفروخته، فقط زورتان به جيب مردم ناتوان رسيده و علاوه بر هزينه‌های تحميلی ناشی از تورم و ركود، در اندك زمانی ارزش دارایی‌ها و داشته‌های آنان را به نصف و در مواردی به كمتر از آن رسانده‌ايد، بياييد با تدبر واقعی، تدبير الهی را معطوف رفع زيان‌های مردمی كنيد و با اندك ناديدنی از سهم منافع دولت، موقعيت سود‌آوری و اميدبخشی به اقتصاد مردم را از طريق بورس جبران كنيد و نگذاريد نااميدی‌ها و شكست‌های دولت و ملت در ديگر جبهه‌های اقتصادی، سايه‌انداز بر بورس شود!
بياييد نگاه «بزن در رویی» و كوتاه‌مدت‌بينی مردم در بورس را به نگاه ماندگاری و پايداری در بورس، تبديل كنيد كه حتی در چنين بودن  وشدنی هم، نفع و سود دولت از بورس، به‌مراتب بيشتر از نفع ملت خواهد بود.
بياييد اين اميد اندك و ارزان و كم‌هزينه به‌وجود‌آمده در دولت‌تان را، از بيش از پنج ميليون خانواده عضو وارد‌شده در بورس، سلب نكنيد!
وبگردی