آفتاب

خوشا شیراز و وضع بی مثال «ماسک زدنش»کافی است در خیابان های اصلی شیراز رفت و آمد کنید تا ببینید چه میزان از مردم و مغازه داران پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند و ماسک می زنند.

این وضعیت البته در سایر نقاط شهر هم دیده می شود. شاید بتوان گفت بدترین حالت رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک در بخش هایی از شیراز از بهترین حالت برخی شهرهای قرمز کشور، بهتر است.

عمده مغازه دارن ماسک می زنند. اغلب مردم در خیابان ماسک می زنند و معمولا مواد ضدعفونی کننده مثل اسپری و ژل ضد عفونی کننده همراه دارند.

بسیاری از رانندگان تاکسی با استفاده از پلاستیک برای خود محوطه امنی درست کرده اند و روی مقوایی شماره کارت خود را نوشته اند تا مسافران کرایه تاکسی را به کارت راننده تاکسی واریز کنند و نیاز به لمس پول و به طبع آن انتشار ویروس کرونا نباشد.

شاید تعجب کنید در یک صبح پاییزی قبل از ساعت هشت که معمولا خیابان ها خلوت است باز هم آنانی که در خیابان ها حضور دارند ماسک می زنند و کاری به شلوغی و خلوتی مکان ها ندارند.

وقتی برای خرید به مغازه دارن مراجعه می کنی بسیاری از آنان که به هر دلیل دستگاه کارتخوان آنان دم دست مشتری نیست تا خودشان کارت بکشند، وقتی مغازه دار کارت می کشد بلافاصله اسپری ضد عفونی کننده به کارت می زند و آن را تحویلت می دهد.

بله این هایی که گفتم خواب و خیال نیست. این ها در شیراز اتفاق می افتد و به خاطر همین هم هست که در دسته اندک شهرهای غیر قرمز کرونای ایران است.

خوب است بدانید اغلب بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های شیراز هم عموما از استان های جنوبی کشور هستند.

کاش همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم تا قبل از حضور واکسن کرونا بر این ویروس غلبه کنیم.

*تیتر یادداشت برگرفته از این بیت سعدی است:" خوشا شیراز و وضع بی مثالش/ خداوندا نگه دار از زوالش"

مهدی بذرافکن ـ خبرآنلاین