آفتاب

«امیرکبیر» در قابِ خاطره‌هاامروز، ۱۶۹ سال از شهادت میرزاتقی‌خان امیرکبیر درگذشت. او چنان در تاریخ معاصر ایران، خوش نشسته که فراموش‌شدنی نیست و هرگاه سریالی یا فیلمی با محوریت روزگار قاجار و عصر ناصرالدین‌شاه ساخته شده، حتما امیرکبیری هم در میان بوده است؛ از سال‌های پیش از انقلاب تا همین سال‌های اخیر.

در گزارش حمیدرضا محمدی، نگاهی انداخته‌ایم بر همه امیرکبیرهای سینما و تلویزیون ایران.