آفتاب

کری خوانی ریز تیلور برای حسن یزدانیکشتی‌گیر آمریکایی هنوز باور نمی‌کند به قهرمان ایرانی باخته است.

خبرآنلاین: حسن یزدانی در یک کشتی کاملا برتر موفق شد تیلور آمریکایی را شکست دهد. رقیب او این شکست را باور ندارد. تیلور در این باره می گوید: «او رقیبی فوق العاده است. شب شب من نبود و این بخشی از زندگی یک مبارزه. شکست درد داره اما زندگی ادامه خواهد داشت »

بیشتر بخوانید: حسن یزدانی با شکست تیلور قهرمان جهان شد

او در ادامه کری خوانی ریزی هم می کند: «باید امتیازاتم را کسب می‌کردم. یزدانی کشتی‌گیر خوبی است. ما بار دیگر روبروی هم قرار خواهیم گرفت.»