آفتاب

دو کتاب قدیمی کودکان در بازار کتابچاپ تازه کتاب‌های «آرتورشاه و دلاوران میزگرد» و «پشه بینی‌دراز» از مجموعه کتاب‌های طلایی برای کودکان منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، چاپ تازه «آرتورشاه و دلاوران میزگرد»  با ترجمه محمدرضا جعفری که چاپ نخست آن در سال 1342 منتشر شده، در ۵۶ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان در فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم عرضه شده است. در ابتدای کتاب می‌خوانیم: این داستان پادشاه بزرگی است که در انگلستان سلطنت می‌کرد. آرتورشاه افسانه نیست بلکه حقیقت است، و هیچ‌کس نمی‌داند که او در چه زمانی و بر کدام قسمت این سرزمین فرمانروا بوده است.  همچنین چاپ تازه مجموعه داستان «پشه بینی‌دراز» با ترجمه ابراهیم یونسی در ۴۸ صفحه با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان در نشر یادشده راهی بازار شده است. پشه بینی‌داز، عمو ناقلا و آقا خودنما، گوش‌دراز چپ‌چشم و زاغی خانم و زری‌خانم  داستان‌های این مجموعه هستند. در شروع کتاب می‌خوانیم: اول قصه کوچک، بعد... لای‌لای، کوچولو، لای‌لای... یکی از چشم‌های کوچولوی آلیونوشکا خوابیده و دیگری بیدار است، یکی از گوش‌های کوچولویش خواب است و دیگری می‌شنود.  بخواب، آلیونوشکا، بخواب دختر خوشگل. بابا قصه‌ای زیبا، قصه‌ای طولانی برای تو خواهد گفت.  همه آمده‌اند، همه می‌خواهند گوش کنند: واسکا: آقا گربه، عوعویی: سگ پشمالو، کروچ کروچی: موش کوچولوی خاکستری، جیرجیرک: سار خوش پروبال توی قفس، پیتا: آن خروس مغرور؛ همه آمده‌اند تا به قصه من گوش کنند. بخواب آلیونوشکا، قصه هم‌اکنون شروع می‌شود.  ماه نو از جایگاه بلند خویش در آسمان، از میان پنجره اتاق به درون می‌نگرد. خرگوش چپ‌چشم با چکمه‌های نرمم خود، هم‌اکنون از مقابل پنجره گذشت.  انتهای پیاموبگردی