آفتاب

مجلس لایحه قانون جامع انتخابات را بررسی کندمعاون سیاسی وزارت کشور از مجلس یازدهم خواست تا به لایحه قانون جامع انتخابات و قانون فعالیت احزاب ورود کرده و این لوایح را تصویب کند.

به گزارش ایسنا، جمال عرف در نشست خبری روز یک شنبه خود با دبیران کل احزاب کشور با بیان اینکه منافع و امنیت ملی برای ما اصل اساسی است، اظهار کرد: احزابی که در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی حرکت می کنند، مورد حمایت نظام، دولت و وزارت کشور خواهند بود. وی ادامه داد: لایحه جامع انتخابات در بهمن۹۷ توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولی مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار کردیم که لایحه در دستور مجلس قرار گیرد، مجلس طرح خود را دنبال کرد و مجلس دهم فرصت نکرد به لایحه بپردازد. اکنون خواهش من از مجلس یازدهم این است که به این لایحه رسیدگی کند. وزارت کشور آماده همکاری با مجلس است. معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه مجلس یازدهم می‌تواند به لایحه فعالیت احزاب رسیدگی کند،  تصریح کرد: باید فعالیت حزبی را از تشتت دور کرده و به سامان برسانیم. در جامعه مدرن امروز از تجربه کار حزبی می توان استفاده کرد اما معتقدم که  نظام حزبی متناسب با شرایط هر نظام سیاسی است. در این نشست،پروانه فعالیت چند حزب به دبیران کل آنها تحویل داده شد.